Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1304
Title: Fonksiyonel derecelendirilmiş disklerde termal gerilme analizi
Other Titles: Thermal stress analysis of functional graded discs
Authors: Ersan, Çiğdem
Advisors: Muzaffer Topçu
Keywords: Fonksiyonel Derecelendirilmiş Diskler
Termal Analiz
Tabakalı Diskler
Functional Graded Discs
Thermal Analysis
Laminated Discs
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Modern teknoloji ile artan özel karakterlere sahip malzeme ihtiyacını, bilinen alaşımlar, kaplamalar ve kompozitler karşılayamaz hale gelmiştir. Özellikle uzay taşıtlarında ve yüksek ısıya maruz uygulamalarda gereksinim duyulan, yüksek mukavemet ve termal şoklara dayanıklı, yüksek ısıl dirence sahip olma özelliklerini sağlayan homojen bir malzeme olmaması, bu özellikleri bir arada bulunduran malzeme kombinasyonlarına yani Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzeme (FDM) teknolojisine yönelmeye sebep olmuştur. Bu çalışmada fonksiyonel derecelendirilmiş disklerin termal yük altındaki davranışları analitik ve nümerik analiz yöntemiyle incelenmiştir. FDM disk her iki yöntem ile aynı termal yük ve sınır koşullarında incelenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Known alloys, coatings and laminated composites cannot meet the demand of material exigency that has special character with modern technology. Especially, in spacecrafts and applications exposed to high heat, absence of a homogeneous material that supply properties of having high thermal resistance, high strength and durable to thermal shocks has caused going towards material combinations that have all these properties, that is Functional Graded Material (FGM) technology. In this study, behaviors of graded laminated discs exposed to thermal load by the method of numeric and analytic analysis have been investigated. FGM structured disc has been investigated by these all methods in identical thermal load and boundary conditions and the results were compared.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1304
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çiğdem Ersan.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 6, 2024

Download(s)

350
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.