Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1308
Title: Acıgöl'deki kuş türlerinin tespiti, sayılarının belirlenmesi ve korunması
Other Titles: Identification of bird species, detecting numbers and protection of birds in Acıgöl
Authors: Kahraman, Derya
Advisors: Raşit Urhan
Keywords: Acıgöl
Avifauna
Denizli
Afyonkarahisar
Türkiye
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Acıgöl' de (Denizli-Afyonkarahisar) yasayan kuş türlerinin tespit edilmesi, türlerin mevsimsel populasyon büyüklüklerinin belirlenmesi ve alanın korunmasına yönelik olarak yöre halkının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Eylül 2005 - Eylül 2006 tarihleri arasında her ay bir kez Acıgöl'e gidilmiş, transekt, nokta sayımı ve rast gele gözlem metotları kullanılarak gerekli sayımlar ve tür tespitleri yapılmıştır. Fiziksel şartların uygun olduğu zamanlarda gölü çevreleyen tuz havuzları ve tarlalara girilerek görülen kuşlar kayıt altına alınmıştır. Sayımlar sırasında göl etrafındaki uygun habitatlar da kontrol edilerek su kuşları dışında ötücü ve yırtıcı kus varlığı da araştırılmıştır. Su kuşlarının sayımı ise kuşların göl üzerindeki dağılımları ve sürülerin yerleri değişmeden yapılmıştır. Acıgöl ve yakın çevresinde 16 takımdan 20 familyaya ait 176 kus türü tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar araştırma sahasında 2001 yılından beri tarafımızca yapılan düzensiz sayımlardan elde edilen veriler ve gölde sayım yapan diğer kus gözlemcilerinin kayıtları ile de karşılaştırılmış, böylece gölde yasayan kus türlerinin ve sayılarının yıllara ve mevsimlere göre gösterdiği değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sulak alanlar ve araştırma alanında yasayan canlılar hakkında yöre halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılarak, Acıgöl'ün korunmasının önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmanın göldeki problemlerin çözümünde yararlı olabileceği kanısındayız.
In this study identification of bird species in Acıgöl Lake (Denizli- Afyonkarahisar), detecting seasonal population sizes of species and informing local people about protection of area were studied. Between September 2005- and September 2006 counting and bird species’ identifications were done using transect method, point counts and random count methods once in every month. convenient physical conditions fields and salt pools around the lake were entered and birds in those areas were recorded. During counts, convenient habitats were checked for accentors and raptors other than water birds. Results were compared with the results of irregular counts which were done since 2001 by us and other bird watchers’ Acıgöl results and by this way changes in bird species and numbers according to the years and seasons were searched. Counts of water birds were done before any change of distribution of birds in the lake or moving of flocks. Total 176 species belong to families and 16 orders were recorded from Acıgöl and its vicinity. Additionally information studies local people were done to inform people about importance of conservation of Acıgöl, wetlands and species living there. Results of this search were hoped for being useful to solve the problems of Lake Acıgöl.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1308
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derya Kahraman.pdf22.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

222
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.