Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1321
Title: Beklemeli salınım hareketli rotatif armür makinesinin kinematik ve dinamik analizi
Kinematics and dynamic analyzing of the rotary dobby with oscilating shaft moved intermittently
Other Titles: Kinematics and dynamic analyzing of the rotary dobby with oscilating shaft moved intermittently
Authors: Hasçelik, Barış
Advisors: Sema Palamutçu
Keywords: Rotatif Armür
Dokuma Tezgahı
Kinematik ve Dinamik Analiz
Rotary Dobby
Weaving Machine
Kinematic and Dynamic Analyzing
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Mühendislik uygulamalarında mekanizmaların tasarımı ve analiz sistemleri için hesaplama metotları artan bir ilgiye sahiptir. Geçmişte çoğunlukla yorucu olan süreç bilgisayarların yardımıyla günümüzde kolayca yapılabilmektedir. Pro/Engineer, ADAMS, DADS ve Working Model gibi genel amaçlı yazılım paketleri zor mühendislik tasarımı ve analiz problemlerini çözmek için geliştirilmişlerdir. LINCAGES, Heron'un Watt, ve Artas düzlem mekanizmaların analizi ve sentezinin yapılabildiği diğer yazılımlardır. Synthetica uzay mekanizmalarının sentezi için kullanılabilir. Ancak sayısal çözümler yapabilen bu yazılım paketleri grafik kullanıcı arayüzleri yüzünden kavramak kolay olmayabilir. Menü kontrollü yazılım paketlerinde algoritmanın analitik sıralanışı kullanıcılara açık değildir. Böylece, mekanizma tasarımının öğretilmesi ve öğrenilmesi gibi uygulamalar için uygun değillerdir. Öte yandan konunun incelenmesi sırasında kullanılan hesaplama yöntemlerinin önemi gittikçe artmaktadır. Günümüzde çok fazlı dokuma tezgâh tasarımına ağırlık verilmiştir. Ancak çok fazlı sistemlerin eksiklikleri sebebiyle henüz kaliteli ve verimli kumaş üretme işlevlerini yerine getirememektedirler. Tek fazlı dokuma tezgâhlarında hız sınırlayıcı faktörün ağızlık açma sistemleri olduğu bilinmektedir. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde tasarlanan ve prototip imalatı gerçekleştirilen özel çalışma prensibine sahip beklemeli salınım hareketli rotatif armür makinesinin (RA14) kinematik ve dinamik analizlerinin yapılması, teknolojik sınırlarının belirlenmesi ve tekstil sektörünün konuya olan ilgisini artırarak ülkemiz için yerli tekstil makinelerinin imalatına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Computation methods are very popular for design and analyzing of multi-body systems. Today, it is very easy process, which was very complex in the past, through computers. General softwares such as Pro/Engineer, ADAMS, DADS and Working Model were developed for solution of complex engineering problems in design and analyzing. Other softwares are LINCAGES, Heron’s Watt, and Artas which execute plane multi-body systems design and analyzing. Synthetica can be used for synthesis of space mechanisms. But, these softwares, which can be executed numerical analysis, may not be easy to use because of user interface. Toolboxes of softwares are not open-source algorithms. For this reason, these are not suitable for training and learning application of mechanism designing. On the other hand, importances of computation methods, which are used in algorithms, are increasing day by day. Recently, designing of multi-phases weaving machines are of great importance. But, these machines are not suitable for effective fabric producing due to shedding mechanisms. In this thesis, specific working principles of rotary dobby with oscillating shaft-moving intermittently were investigated and technological limits of rotary dobby were determined.
URI: http://hdl.handle.net/11499/1321
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barış Hasçelik.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.