Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1356
Title: Türkiye’de yayılış gösteren bazı ağaç türlerine ait uçucu yağların anti-biyofilm etkilerinin belirlenmesi
Other Titles: Anti-biofilm effect of essential oils from some tree species in Turkey
Authors: Turgut, Bekir Can
Advisors: Gürkan Semiz
Keywords: Biyofilm
Bitki Uçucu Yağ
GC-MS
SEM
Biofilm
Plant Essential Oil
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüzde tıbbi bitkilerin ve bu bitkilere ait uçucu yağların elde edilip değerlendirilmesi hem bilimsel hem de ekonomik yönden oldukça önemlidir. Bu çalışmada ülkemizde yayılış gösteren Pinus nigra Arn., Pinus brutia Ten., Juniperus excelsa Bieb., Juniperus oxycedrus L., Juniperus communis L., Juniperus phoenicea L., Eucalyptus camaldulensis Dehn. türlerinden elde edilen uçucu yağların Yersinia enterocolitica RSKK 1501, Staphylococcus aureus ATCC 33862 Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 19433, Staphylococcus sciuri M16 (klinik izolat) ve Enterococcus faecium M20 (klinik izolat) suşlarında anti-biyofilm aktivitesi incelenmiştir. Su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların SEM analizleri yapılarak suşların oluşturduğu biyofilm hakkında bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Ayrıca uçucu yağların içeriği GC-MS analizi ile de belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda en iyi anti-biyofilm aktivitesi P. nigra türünde S. sciuri M16 suşuna karşı 24. saatte gözlenmiştir. SEM analizinde hücrelerin topluluklar halinde veya tek hücreler şeklinde olduğu görülmüştür. Ayrıca yine SEM analizi sonucunda P. nigra türünde S. sciuri M16 suşunun biyofilm oluşumunun inhibe olduğu gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu bitkilerin uçucu yağlarının anti-biyofilm aktivitelerinin olduğunu göstermektedir. Uçucu yağ ve bileşenlerinin farmakolojik özellikleri incelenerek tıp, kozmetik ve endüstriyel alanlarda kullanılabilme imkânlarının yararlı olabileceği düşünülmektedir.
The essentinal oil obtained from medical plants and their evaluation are very important in both scientific and economic aspects. In present study, anti-biofilm activity of Yersinia enterocolitica RSKK 1501, Staphylococcus aureus ATCC 33862 Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 19433, Staphylococcus sciuri M16 and Enterococcus faecium M20 were examined on essential oils obtained from Pinus nigra Arn., Pinus brutia Ten., Juniperus excelsa Bieb., Juniperus oxycedrus L., Juniperus communis L., Juniperus phoenicea L., Eucalyptus camaldulensis Dehn. species in Turkey. SEM analysis was performed of essential oils obtained by hydrodistillation, information has tried to get about biofilm formed by strains. Also, content analysis of essential oils was determined by GC-MS analysis. As a result of studies, the best activity of antibiofilm was observed against S. sciuri M16 strain of P. nigra at 24 hours. In SEM analysis, cells were observed as aggregate or single. Also, as a result of SEM analysis again, it was prevented formation of biofilm in S. sciuri M16 strain of P. nigra. According to results, essential oil of these plants indicates antibiofilm activity. By examining pharmacological properties of essential oil and components, it may be considered beneficial that use in medical, cosmetic and industrial areas.
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 2014FBE034 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1356
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekir Can Turgut.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

80
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.