Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1373
Title: Araçların uydular (GPS - global positioning system) yardımı ile dünya üzerindeki konum ve hareketlerinin sayısal haritalar üzerinde izlenmesi
Other Titles: Tracking the positions and movements of vehicles on earth by means of satellites (GPS - global positioning system) on digital maps
Authors: Abdulkadir Yaldır
Çivril, Önder
Keywords: Araç Takip Sistemi
GPS
GIS
Vehicle Tracking System
Issue Date: Dec-2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Araç Takip Sistemleri, yakıt tasarrufu, güvenlik, araç filolarının etkin yönetimi gibi değişik amaçlarla giderek yaygınlaşan bir kullanım alanına sahiptir. Bu sistemler ile, her türlü ulaşım aracı, nesne ve canlı gerçek zamanlı olarak izlenebilmekte, konumları ile ilişkili her türlü detaylı veritabanı analizleri yapılabilmektedir. Sistem kabaca üç bileşenden oluşur: Uydular yardımı ile aracın yeryüzündeki konumunu saptamak için kullanılan bir GPS alıcısı, saptanan konum bilgilerini belirli bir merkeze iletmek için kullanılan bir iletişim modülü ve iletilen konum bilgilerini kullanarak aracın sayısal haritalar üzerinde izlenebilmesini ve konuma bağlı analizlerin yapılabilmesini sağlayan bir bilgisayar yazılımı. Bu çalışmayla geliştirilen araç takip sisteminde, GPS alıcısı ile saptanan konum bilgilerinin iletimi için GPRS teknolojisi seçilmiştir. Bu yöntemde, GSM operatörleri ücretlendirmeyi iletilen veri miktarına göre yaptığından maliyet düşük olabilmektedir. Ayrıca, veriler iletilmeden önce sıkıştırılarak maliyetin daha da düşürülmesi olanaklıdır. Bu çalışma kapsamında, araçların bilgisayar ekranı üzerinden izlenebilmesi için Microsoft Visual C# .NET ortamında bir yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılım, MapInfo mif ve gst formatlarında hazırlanmış sayısal haritaların görüntülenebilmesini ve araçların bu haritalar üzerinde izlenebilmesini sağlamaktadır.
The usage of Vehicle Tracking Systems become gradually more common with various purposes like fuel saving, security, effective management of vehicle fleets. With these systems it is possible to track any type of vehicle, object, or even living things, and any type of detailed database analysis based on the positioning data can be conducted. A vehicle tracking system consists of mainly three components: A GPS receiver used to determine the position of the vehicle, a communication unit used to send the positioning data to the tracking centre, and a software package used to track the vehicle on digital maps and to carry out the positional analysis. For the system developed in this study, GPRS technology is chosen to send the positioning data determined by the GPS receiver. The communication cost of the system is low with this technology since the costs are determined by the amount of the data transmitted. Moreover, the communication costs can be reduced further by compressing the data before transmission. In this study, a software was developed in Microsoft Visual C# .NET environment to display the digital maps prepared in MapInfo mif and gst formats on computer screen and track the vehicles on these maps.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1373
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Önder Çivril.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

40
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.