Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1391
Title: Pamukkale ilçesindeki taşımalı öğrencilerin başarılarına yönelik veli bakış açısı
Other Titles: The perspective of the parents to the success of bussed students in Pamukkale, the district of Denizli
Authors: Soyupak, Mehmet
Metin Yaşar
Keywords: Pamukkale İlçesi
Taşımalı Öğrenciler
Başarılar
Veliler
Bakış Açısı
Pamukkale District
Carrier Students
Achievements
Perspective
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu daha yüksek lisanslı Proje çalışması ile Denizli Pamukkale'de bulunan öğrencilerin başarısı ebeveyn perspektifinden değerlendirildi. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında yapılan bu araştırma projesi, tüm Türkiye geneline ışık tutacak bir projedir. Yoğun eğitim ile ilgili görüşleri alınmayan 201 ebeveyn için çalışma uygulanmıştır. Ayrılmış iki araştırma ölçeği 31 sorudan oluşmaktadır. Ölçek sonucunda elde edilen bulgular, spss üzerine yorumlanarak değerlendirilmiştir. Genel olarak, Denizli'deki ebeveynlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Okulla eşit mesafede olmayan ana öğrencilerin velilerinin görüşleri uyumsuzluk göstermektedir. Umarım bu iş, Türkiye'de otobüs sisteminde eğitim gören öğrencilere katkıda bulunur.
With this higher licence Project work,the success of bussed students in Pamukkale , Denizli is evaluated from the perspective of the parents. This research Project , done in 2015-2016 educatıon year , is to shed light on the general nature of all Turkey.This work is applied to 201 parents whose opinions about bussed education aren’t taken before.Two parted research scale consist of 31 questions.The findings that are the result of the scale are interpreted and evaluated on spss. Generally, there isn’t any meaningful difference among the opinions of the parents in Denizli. The opinions of the parents of bussed students who have non-equal distance to school show discrepancy. I hope this work contributes to students who get education in bussed sytem in Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1391
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Soyupak.docx859.25 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

88
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.