Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1420
Title: Velilerin eğitime katılım düzeyleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between level of participation in education and student success
Authors: Dinç, Fatih
Keywords: Veli
Aile Katılımı
İlkokul
Parents
Family Involvement
School
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı velilerin katılımı ile öğrencilerin ders başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin ders başarısının anne ve baba eğitim durumu, baba mesleği, kardeş sayısı ve öğrencinin eğitimi ile öncelikle kimin ilgilendiği gibi aileye bağlı faktöre göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma verileri, Pamukkale (Denizli) ilçe merkezinde yer alan dokuz ilkokulunun dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan toplam 374 öğrenci velisinden toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak Fantuzzo, Tighe ve Childs (2000) tarafından geliştirilip, Gürşimşek (2003) tarafından okul öncesi düzeyde uygulanılan, Saban ve Şeker (2009) tarafından kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda, velilerin eğitime katılım puanlarının öğrencilerin ders puanlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ders puanlarının; velinin eğitim düzeyi, velinin mesleği, öğrencinin çalışma ortamı ve velinin aylık ortalama gelirine bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşırken; velilerin eğitim bölgesi, velilerin yakınlık durumu ve velilerin yaşına bağlı olarak istatistiksel açıdan farklılaşmadığı görülmüştür.
The main purpose of this study is to determining the relationship between academic achievement participation level of parents in their children?s education. Also, it was examined whether the success of the courses is statistically different according to the factors of the parents such as the success of the students, the educational status of the parents, the number of the siblings. Research data has been obtained from a total of 374 parents of students studying at 4th grade of nine primary schools that were located in the district center in Pamukkale (Denizli) . Family participation scale that was developed by Fantuzzo, Tighe and Childs (2000) and then applied for preschool by Gürsimsek (2003) and was studied in reliabity and validity by Saban and Seker (2009) has been applied as a data collection tool. As a result of data analysis it has been observed that parents? scores of participation in education has differed clearly related to the students? course scores. In addition, students? course scores, parent education, parent's profession, student's work environment and statisticaly significance differed depending on the parent's monthly income, parents' education zone, proximity to the status of parents and depending on the age of the parents it has been observed did not differ in terms of statistics.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1420
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatih Dinç.pdf794.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf308.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

162
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.