Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1421
Title: Uluslararasi fonksiyonellik, özür ve sağlik siniflandirmasi kodlama (ICF) sisteminin serebral palsili çocuklarda uygulanarak etkinliğinin belirlenmesi
Other Titles: Describing efectiveness of international classification of function, disability and health (ICF) for children with cerebral palsy
Authors: Ahmed Ahmed Hamood Al Sakkaf
Advisors: Uğur Cavlak
Keywords: Serebral Palsi
Biyo-Psiko-Sosyal Model
ICF
ICF-CY
Cerebral Palsy
Bio-Psycho-Social Model
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı Serebral Palsi’li (SP) çocuklarda fonksiyonellik, özür ve sağlığın tanımlanmasında ICF-CY’nin kullanım etkinliğini incelemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 9.13±2.2 yıl olan (6-13 yıl) 30 diplejik veya hemiplejik SP’li çocuk (14 Kız;16 Erkek) katılmıştır. Oluşturulan ICF Kısa Set için SP’li çocuklarda sağlık ve fonksiyonelliğin tanımlanmasında en uygun olan 35 kategori seçilmiştir. Değerlendirmede ayrıca yürüme ve denge testleri, kaba motor fonksiyon ölçümü, Çocuklar İçin Bağımsızlık Ölçeği (Wee-FIM) ve Çocuk Sağlık Anketi-Anne/Baba Raporu (CHQ-PF50) de kullanılmıştır. Her bir çocuğun vücut yapısı ve fonksiyonu, aktivite ve katılımı ile çevresine ait kısıtlayıcı ve kolaylaştırıcı faktörleri kodlanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları SP’li çocuklar için kullanılan ICF kısa set ile kullanılan diğer ölçekler arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir (p< 0.05). Bu çalışmanın sonuçları SP’li çocuklarda fonksiyon, özür ve sağlığın tanımlanmasında ICF’in etkili bir kavramsal çerçeve olduğunu göstermiştir.
This study aimed to show the effectiveness of ICF to measure function, disability and health of children with Cerebral Palsy (CP). The relevant categories based on ICF-CY measuring function and health for children with CP were selected. Thirty (14 girls; 16 boys) children with diplegic or hemiplegic CP with mean age of 9.13±2.2 years were participated in the study. All were also evaluated using by walking and balance tests, Gross Motor Function Measure, Wee-FIM, and Child Health Questionnaire – Parents Report (CHQ-PF50). Body functions and structure, activity and participant, environmental factors including restrictive and non-restrictive items of each participant were recorded. Significant relations between ICF core set and outcome measures just used in this study were found (p< 0.05). The results of this study showed that ICF is an effective conceptual frame to measure function, disability, and health of children with CP.
Description: Bu çalışma, PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 2016SBE006).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1421
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ahmed Ahmed Hamood Al Sakkaf.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

480
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

724
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.