Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1429
Title: Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kuraklık analizi
Other Titles: Drought analysis of the Southeast Anatolia Region
Authors: Oruç, Nazife
Advisors: Ülker Güner Bacanlı
Keywords: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Kuraklık
Standart Yağış İndisi
Erinç İndisi
De Mortanne İndisi
Southeastern Anatolia Region
Drought
Index Of Erinc
Standard Precipitation Index
Index Of De Martonne
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Kuraklık, uzun sürede yayılan bir doğal afettir. Tarımdan ekosisteme önemli kayıplara neden olabilir. Kuraklığı gözlemleyebilmek ve erken önlem alabilmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 33 meteorolojik istasyonun yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak kuraklık analizi yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, Standart Yağış İndisi (SYİ), Erinç İndisi ve De Mortanne İndisi kullanılarak 1960-2015 yılları arasında kuraklık analizi yapılmıştır. SYİ zaman serilerinin 3, 6, 9, 12 ve 24 aylık zaman ölçekleri hesaplanmıştır. Genel olarak, kısa dönemlerde (3-6 ay) normale yakın kuraklık ve orta şiddetli kuraklıklar daha çok görülürken süre artıkça (12-24 ay) çok şiddetli kuraklığın yüzdesi artmaktadır. En kurak dönem 1971-1980 yılları arasında yaşanmıştır ve kuraklığın en uzun süre yaşandığı istasyon tüm zaman değişimleri için Pervari istasyonudur. Sıcaklık ve yağış verilerinin kullanıldığı Erinç ve De Mortanne İndislerine göre en kurak il Şanlıurfa’dır. En kurak istasyon ise Akçakale istasyonudur.
Drought is a long-term natural disaster. It can cause significant loss to the ecosystem from agriculture. Various methods are used to observe the drought and take precautions early. In this study, 33 meteorological stations in the Southeastern Anatolia Region were targeted to analyze drought using rainfall and temperature data. For this purpose, a drought analysis was carried out between 1960 and 2015 using Standard Precipitation Index (SPI), Erinc Index and De Mortanne Index. The 3, 6, 9, 12 and 24 month time scales of the SPİ time series were calculated. Generally, near-normal drought and moderate drought are observed more frequently in short periods (3-6 months), whereas time-period (12-24 months) is increased by very severe drought. The driest period was between 1971 and 1980, and the station where the drought lasted the longest was the Pervari station for all time changes. According to Erinç and De Mortanne Indices, where temperatures and rainfall data are used, Şanlıurfa is the most arid province. The driest station is Akçakale station.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2016FEBE021 nolu proje ile desteklenmiştir
URI: https://hdl.handle.net/11499/1429
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazife Oruç.pdf13.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

160
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

56
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.