Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1430
Title: İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrenci velilerinin okuldan beklentileri
Authors: Efe, Veli
Keywords: İmam Hatip Ortaokulu
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı
Öğrenci Velisi
Okul Yöneticileri
Veli Beklentileri
Okul Veli İletişimi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrenci velilerinin okul yönetiminden beklentilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırmada durum çalışması nitel araştırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak “Görüşme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Denizli ili Merkezefendi ilçesi Servergazi İmam Hatip Ortaokulu 2016-2017 eğitim öğretim yılı 8. sınıf öğrenci velilerinden, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 veli oluşturmaktadır. Okulun fiziki yapısına yönelik olarak velilerin; “Teknolojik donanımın yeterli hale getirilmesi sınıflardaki akıllı tahtaların ders işlenirken aktif olarak kullanılması, Fen Laboratuvarının ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği, okula okul güvenliğini sağlayacak sayıda özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesinin okula giren çıkanların kimlik kontrollerinin yapılarak ziyaretçi defterine kayıtlarının yapılması ve kameraların aktif kayıt yapması gerektiği, okul birimlerinin fazla olması okul bahçesinin geniş olması sebebiyle temizliğinin yetersiz olduğu ve hizmetli sayısının arttırılması gerektiği, okul kantininde fiyat listesinin asılı olması, fiyatların pahalı olmaması gerektiği ve kantin gıda denetiminin yapılması, yemekhanede kuyrukta fazla beklenilmesine çözüm bulunulması ve yemeklerin yeterli verilmesi gerektiği, servis araç fiyatlarının uygun olması, öğrencileri alırken ve indirirken aynı durağı kullanması, trafik kurallarına uyarak okula zamanında ulaştırması gerektiği ” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okulun eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik olarak velilerin; “ Kaliteli ve iyi bir eğitim verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak olan merkezi sistem ortak sınavlarında akademik başarının artırılması için okulda parasız olarak açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrencilerin katılımlarının sağlanması, her ay düzenli olarak deneme sınavlarının yapılması gerektiği, öğrenci-öğretmen iletişiminin saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesinde artırılması gerektiği, çeşitli dallarda yarışmalar ve etkinlikler düzenlenerek öğrencinin bireysel yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiği, yabancı dil eğitimine, İngilizce ve Arapça?ya verilen önemin arttırılması, Arapça ve İngilizce ağırlıklı sınıfların oluşturulması, bu derslerde bol pratik yapılarak bu dillerde hikâye kitaplarının okunması, dil kursları açılması gerektiği, ders dışı sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere yönelik olarak, aşure ve pilav günleri düzenlenmesi, peygamberin hayatı ile ilgili şiir yarışması, Kur'an-ı Kerimi güzel okuma, ezan okuma, ilahi okuma ve hafızlık yarışması düzenlenmesi, sene sonunda öğrencilerin çalışmaları ile ilgili okul sergisi yapılması gerektiği, öğrenciler becerisine göre sportif faaliyetlere yönlendirilmeli, sportif müsabakalar ve satranç turnuvaları düzenlenmesi gerektiği, okul rehberlik servisi tarafından, 8. sınıfta okuyan öğrencilere ve velilerine yönelik "AİLE ve TEOG" konulu seminer verilmesi; TEOG, aile tutumları, sınav psikolojisi, öğrencinin etkili öğrenmesi, başarılı olması, meslekleri tanıma, okul tercihleri ve kendini gerçekleştirmesi hususunda ailenin önemi ve neler yapabileceği gibi konuların ele alınması gerektiği, okul gezilerinin bütçeye uygun olması gerektiği, liselere meslek tanıtım gezileri düzenlenmesi yurt dışı umre gezisi konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Okul öğretmenlerinin niteliğine yönelik olarak velilerin; “Okuldaki disiplin uygulamalarının sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde iyileştirilmesi gerektiği, okul öğretmenlerinin yüksek lisans almalarının eğitimin iyileştirilmesi anlamında faydalı olacağı, öğretmenlerin kendi alanındaki uzmanlık başarısının arttırılması, yeniliklere ve gelişmelere açık olmak gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrenci velileri olarak; okul yönetiminin aldığı kararların uygulanabilir olması gerektiği, okulun ve okul yöneticilerinin telefonlarının daima açık olması gerektiği, çocuklarıyla okulda yaşanan bir problemde velilerin anında haberdar olmalarının sağlanması gerektiği, problemlerin çözümü konusunda okulun kendilerine geri bildirim yapması gerektiği, veli toplantılarının düzenli olarak pazar günleri yapılması, TEOG sınavı ve liseler ile ilgili tüm velilere bilgilendirme semineri düzenlenmesi gerektiği” konularında beklentilerinin olduğu ortaya çıkmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1430
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veli Efe.pdf959.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf331.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

54
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.