Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1434
Title: Yeni tetrakisazo boyarmaddelerin sentezi ve elektronik spektrumlarının incelenmesi
Other Titles: Synthesis of new tetrakisazo dyes and investigated of their electronic spectra
Authors: Aydın, Gülşah
Advisors: İzzet Şener
Keywords: Benzidin
Diazolama Reaksiyonu
Tetrakisazo Boyarmaddeleri
Benzidine
Diazo Reaction
Tetrakisazo Dyes
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada benzidinden çıkılarak bir seri reaksiyonla yeni bir amin sentezlendi, sentezlenen amin diazolanarak değişik kenetlenme bileşenleri ile reaksiyona sokuldu ve bir seri yeni tetrakisazo boyarmaddeleri sentezlendi. Bileşiklerin yapıları spektrofotometrik yöntemler ve element analizi ile aydınlatıldı. Sentezlenen boyarmaddelerin görünür bölge absorpsiyon spektrumları üzerine değişik çözücü, asit ve baz etkileri incelendi.
In this study, a series of new amines were synthesized from benzidine. This amines were diazotised and coupled with various coupling compounds and a series of new tetrakisazo dyes. Structures of compounds were characterized by spectral methods and elementel analysis. Visible region absorption spectra of synthesized compounds were examined in terms of various solvent and asid-base effects.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1434
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülşah Aydın.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

58
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.