Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1438
Title: Serbest ve immobilize beyaz çürükçül funguslar ile fluoren'in biyodegradasyonu
Other Titles: Biodegradation of fluorene by free and immobilized white rot fungi
Authors: Ardağ Akdoğan, Hatice
Advisors: Ümit Divrikli
Keywords: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Fluoren
Biyodegradasyon
Beyaz Çürükçül Fungus
Trametes Versicolor
Pleurotus Ostreatus
Ganoderma Carnosum ve Trametes Trogii
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi(HPLC)
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)
Fluorene
Biodegradation
White Rot Fungi
Ganoderma Carnasum and Trametes Trogii
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, beyaz çürükçül funguslardan, Trametes versicolor, Trametes trogii, Pleurotus ostreatus(1), Pleurotus ostreatus (2), Ganoderma carnasum’un glukoz içeren çalkalamalı ortamlarda, fluoreni yıkabilme yetenekleri araştırıldı. Kültür ortamındaki fluoren konsantrasyonu değişimi HPLC ile izlendi. Yıkımı en iyi gerçekleştiren organizmanın Pleurotus ostreatus (2) olduğu saptandı. Daha sonra biyodegradasyon şartları optimize edildi. Pleurotus ostreatus (2) farklı taşıyıcılar üzerine (politiren foam, Amberlite XAD-7, Amberlite XAD-2000, ponza, kum) immobilize edilerek, fluoren degradasyonu için en iyi taşıyıcı seçildi ve immobilizasyon şartları optimize edildi. Fluoren, immobilize Pleurotus ostreatus (2) tarafından kesikli çalkalamalı reaktörde yıkıma uğratıldı. Maksimum fluoren degradasyon seviyesi 89,16% olarak belirlendi. Fluorenin dolgu yatak reaktöründeki kesikli yıkımı çalışıldı. Maksimum fluoren yıkım seviyesi 82,46 % olarak tespit edildi. Hazırlanan kesikli dolgu yatak reaktöründe iki farklı sentetik atık su kullanılarak fluoren degradasyonu çalışıldı. Bu çalışmalar sırasında, tüm örneklerde Lakkaz ve MnP enzim aktiviteleri izlendi. Biyodegradasyonun sonuncu günündeki tüm örnekler GC-MS ve FT-IR’de analiz edildi, herhangi bir yıkım ürününe rastlanmadı. Sonuç olarak immobilize Pleurotus ostreatus (2) ile fluoren başarılı bir şekilde biyolojik giderime uğratılabildi.
In this present work; sub-tropical white rot fungi, Trametes versicolor, Trametes trogii, Pleurotus ostreatus (1), Pleurotus ostreatus (2), Ganoderma carnasum were investigated for theirs ability to degrade fluorene in the mediums containing glucose in batch systems and determined very good degrader (Pleurotus ostreatus (2)). Biodegradation conditions were optimized. The fungus Pleurotus ostreatus (2) was immobilized in several carrier matrices: polystyrene foam, Amberlite XAD-7, Amberlite XAD-2000, pumice particles, sand and then selected matrice was used as a biosorbent for degradating fluorene. And, immobilization conditions were optimized. Fluorene was degraded by immobilized Pleurotus ostreatus (2) in Stirred batch and Packed bed bioreactor. The maximum fluorene degradation level was 89.16%. Degradation of fluorene in a packed bed bioreactor was also studied in a recycled batch system. Eventually, the maximum fluorene degradation level was 82.46%. Then still in this system, two different synthetically concocted waste waters containing fluorene were also used. Laccase and MnP enzyme activities were measured in this study for all samples. Metabolites were analysed GC-MS and FT-IR at the end of the biodegradation. It was concluded that immobilized Pleurotus ostreatus in a packed bed bioreactor could potentially be used for the biodegradation of fluorene in wastewater. It was concluded that immobilized Pleurotus ostreatus (2) achieved the biodegradation of fluorene.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1438
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Ardağ Akdoğan.pdf3.69 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.