Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1448
Title: Nonperifal grup taşıyan benzopirrolik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve kompleks oluşumlarının incelenmesi
Other Titles: The synthesis, characterization and complex formation of benzopirrolic compounds containing nonperipheral moiety
Authors: Akkuş, Fatma
Advisors: Yaşar Gök
Keywords: Ftalosiyanin
Nonperiferal
Makrosiklik Bileşikler
Makrosiklizasyon
Taç Eterler
Phthalocyanine
Nonperipheral
Macrocyclic Compounds
Macrocyclization
Crown Ether
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada ilk olarak tetraetilenglikol bileşiğine tosilleme işlemi yapılmıştır. Tetraetilen glikolditosilat, 2,3-disiyanohidrokinon ile reaksiyona sokularak 1,4-Bis{2-[2-(2-(2-toluen-p- sülfoniletoksi) etoksi) etoksi]}-2,3-disiyanobenzen bileşiği elde edilmiştir. Bu elde edilen yeni ürün 1,3-dihidroksibenzen ile makrosiklizasyona uğratılmıştır. Son olarak 33 üyeli olan 1,4,7,10,13,20,23,26,29,32-Dekaoksa[13] para[13 ]disiyanometasiklofan bileşiğinin kobalt ftalosiyanini sentezlenmiştir. Elde edilen yeni maddelerin yapıları, 1H-NMR, 13C-NMR, IR, UV-vis. ve kütle spektroskopik verileri ile elemental analiz değerleri kullanarak aydınlatılmıştır.
In this study, firstly it was tosylationed tetraetyhlenglycol. 1,4-Bis{2-[2-(2-(2-toluene-p- sulphonyl) etoxy) ethoxy) ethoxy]}-2, 3-dicyanobenzene compound was synthesized reaction of between tetraethylenglycol and 2,3-dicyanohydroquinone. This new compound was macrocyclizationed with 1,3-dihydroxybenzene. Finally, cobalt phthalocyanine was synthesized 4,7,10,13,20,23,26,29,32- Dekaoxa [13]para[13]dicyanometacyclophane which it consist of 33 member. Elemental analysis results, spectral data and elemental analysis (1H-NMR, 13CNMR, IR, UV-VİS. MASS SPECTROSCOPY) for all the new products were consistent with the assigned formulations.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1448
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Akkuş.pdf944.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

122
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.