Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1458
Title: Okul müdürlerinin maarif müfettişlerine ilişkin görüşlerinin meteforik olarak incelenmesi (Denizli İli Merkezefendi İlçesi Örneği)
Authors: Dinç, Musa
Aydan Ordu
Keywords: Maarif Müfettişleri
Okul Müdürleri
Görüşler
Metaforik
Issue Date: May-2016
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; okul müdürlerinin maarif müfettişlerine ilişkin görüşlerinin metaforik olarak incelenmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim başkanlığının 2015 yılında çıkarmış olduğu ‘’Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Rehberlik ve Denetim Rehberi ile köklü bir değişikliğe gidilmiş olup Maarif Müfettişlerinin ders denetimleri okul müdürlerine devredilmiştir. Bu rehber ile her yıl yapılan rehberlik ve denetimin üç yılda bir olması ve derinlemesine inceleme yapılması amaçlanmıştır. Okul müdürlerinin Maarif müfettişlerine ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya koymak için Denizli ili Merkezefendi ilçesinde 40 okul müdürüne yöneltilen Açık uçlu soru ‘’Maarif müfettişleri …..gibidir. Çünkü……..’dır’’ . sorusuna verilen cevaplama yoluyla araştırmanın verileri toplanmıştır. Okul müdürleri toplam 62 metafor üretmişledir. Araştırmanın sonucuna göre okul müdürlerinin üretmiş oldukları metaforların genellikle olumlu benzetmelerden oluşan metaforlar olduğu görülmüştür. Üretilen metaforların 43 tanesi olumsuz, 12 tanesi hem olumlu hem olumsuz, 5 tanesi ise olumlu düzeyde anlam yüklü metaforlar üretmiştir. Okul müdürlerinden 2 tanesi ise okul ve ders denetiminin gereksiz olduğunu ve maarif müfettişleri kavramının kaldırılması gerektiğini belirten metafor üretmişlerdir. Okul müdürleri maarif müfettişlerine yönelik en çok; ‘’Adil, ciddi, olumsuz düşünen, empati kuramayan, can yakmaya çalışan’’ metaforlarını üretmişlerdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1458
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musa Dinç.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

22
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.