Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1465
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBekir Sami Sazak-
dc.contributor.authorHekim, Mahmut-
dc.date.accessioned2017-02-21T06:02:36Z
dc.date.available2017-02-21T06:02:36Z
dc.date.issued2011-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1465-
dc.description.abstract“Fotovoltaik – Rüzgâr Türbini Hibrit Enerji Üretim Sistemleri” (FRHES), enerji kaynaklarının hızla azalmaya başladığı günümüzde temiz, çevreye zarar vermeyen, modüler ve fosil yakıt bağımlılığı olmayan enerji üretim sistemleri olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizdeki genel uygulama, lokal ve küçük güçlü yenilenebilir enerji üretimlerinin üretildiği tesisle sınırlı kalması, üretilen enerjinin tesis içerisinde tüketilmesi, fazla enerjinin ise akülerde depo edilmesi şeklindedir. Oysa sisteme akü ilavesi, beraberinde maliyet artışı, akülerin yerleştirileceği sistem boyutlarında büyüme, ek kablolama, ilave pano, akülerin bulunduğu ortamın havalandırılma ihtiyacı vb. bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Dünya genelindeki eğilim, bu tür sistemlerde akü kullanılmasından ziyade, yenilenebilir kaynaklarca üretilen enerjinin anında tüketilmesi, fazla üretimin ise ulusal elektrik şebekesine gönderilerek, şebekenin bir çeşit enerji havuzu olarak kullanılması şeklindedir. Ülkemizde lokal ve küçük güçlü (< 500 kW) uygulamalarda elde edilmiş teknik verilere, karşılaşılan problemlere, mevcut şebekede oluşabilecek tepkilere ilişkin yeterli veriler bulunmamaktadır. Gelecekte, konutların yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretmesi ve ulusal şebeke ile çift yönlü bir irtibat içerisine girmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu çalışma ile konutlarda üretilen elektriğin ulusal şebekeye sorunsuz bir şekilde entegrasyonuna yönelik bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada şebekeye bağlı FRHES Matlab-Simulink benzetimi ile modellenmiştir. Modellenen sistem üzerindeki akım, gerilim dalga şekilleri ölçülmüştür. Değişik rüzgâr hızı parametrelerinde modellenen Rüzgâr Türbini (RT) sisteminin ve değişik ışınım ve sıcaklık değerlerinde de modellenen Fotovoltaik (FV) sistemin tepkileri incelenmiştir. Şebekeye bağlı FRHES sistemlerinde harmonikler Matlab-Simulink?te “Scope” ve “Power Gui FFT Analiz” metotlarıyla ölçülerek, ölçüm sonuçları değerlendirilmiş, sistem çalışmasına etki eden diğer parametreler araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractNowadays with that energy sources quickly tend to decrease, “Photovoltaic-Wind Turbine Hybrid Energy Production Systems” (PWHES) have become apparent as energy production systems which are clean, environment-friendly, modular and independent from fossil fuels. General application in our country is limited to building?s self-demand and storing the surplus energy in batteries by meeting to use local and small renewable energy production systems. However, adding batteries to the system causes many problems like cost increase, increase in system size, extra cabling, additional panel, ventilation demands of the space etc. The trend in the world is to use the national grid as an energy pool by consuming the energy produced from renewable sources instantly and transmitting the surplus energy to the national grid, rather than using batteries in the system. For national applications, there are no technical datas based on small scale power applications (< 500 kW), their problems, and national grid applications. In the near future, residential applications and energy supply for national grid by residential energy constructions can be achieved. With this study, a reference manuel can be created which consists of integration of residential power generation units to the national grid. In this study, an on-grid photovoltaic and wind turbine system was simulated with Matlab-Simulink program. Current and voltage vaweforms were evaluated. Some effects such as reactions of photovoltaics in different solar radiations and temperatures and wind turbines in different wind speeds were investigated. Harmonics of on grid PWHES were measured with “FFT Analiysis” and “”Scope” method on Matlab- Simulink program. The parameters that effects to system were investigated for on-grid PV-Wind Hybrid Energy Systems.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFotovoltaiken_US
dc.subjectRüzgaren_US
dc.subjectEnerji Kalitesien_US
dc.subjectYenilenebilir Enerjien_US
dc.subjectŞebekeye Bağlı Sistemleren_US
dc.subjectPhotovoltaicen_US
dc.subjectWinden_US
dc.subjectPower Qualityen_US
dc.subjectRenewable Energyen_US
dc.subjectGrid Connected Systemsen_US
dc.titleFotovoltaik-rüzgar türbini hibrit enerji üretim sistemlerinin ulusal elektrik şebekesine etkilerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of effects of photovoltaic-wind turbine hybrid energy systems on national griden_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid287633en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahmut Hekim.pdf3.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on May 27, 2024

Download(s)

120
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.