Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1470
Title: Işıklı gölü, Gökgöl ve yakın çevresinin ornito-faunasının tespiti
Other Titles: Determination of the ornithofauna of lake Isikli, Lake Gökgöl and their vicinity
Authors: Raşit Urhan
Tepe, Merve
Keywords: Işıklı Gölü
Gökgöl
Ornitofauna
Denizli
Afyonkarahisar
Türkiye
Lake Işıklı
Lake Gökgöl
Ornithofauna
Turkey
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Işıklı Gölü, Gökgöl ve yakın çevresinde (Afyonkarahisar-Denizli) gerçekleştirilen bu çalışmada, bölgede yaşayan, üreyen ve bölgeyi göç esnasında kullanan kuş türlerinin tespit edilmesi, türlerin mevsimsel populasyon büyüklüklerinin ve alana ilişkin sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ocak 2010- Mayıs 2011 tarihleri arasında göller ve çevresinde belirlenen 12 istasyonda transekt, nokta sayımı ve rastgele gözlem metotları kullanılarak sayımlar ve tür tespitleri yapılmıştır. Tür tespitlerinin belirlenmesinde ölü bireyler ve peletlerden (kusmuk) de yararlanılmıştır. Çalışma alanında, 16 takımdan 52 familyaya ait 217 tür tespit edilmiştir. Bunlardan en az 76 tanesinin bölgede doğal olarak ürediği belirlenmiştir. Ayrıca bölge IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kriterlerine göre 3 hassas (Vulnerable), 4 tehlikeye yakın (Near Threatened), 1 tehlikede (Endangered) tür barındırmaktadır. Bunlardan Pelecanus crispus, Falco naumanni ve Aquila clanga hassas, Aythya nyroca, Aegypius monachus, Falco vespertinus ve Coracias garrulus tehlikeye yakın, Neophron percnopterus ise tehlikededir. Bölgenin yaz ve kış göçmenleri tarafından yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Buna ilaveten, araştırma bölgesinde aşırı avlanma ve habitat tahriplerinden dolayı türlerin yaşam alanları giderek daralmakta hatta yok olmakta, bu nedenle biyoçeşitliliğin önemi ve korunması hakkında yöre halkına bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
In the study which is held in Lake Isikli, Lake Gokgol and Their Vicinity (Afyonkarahisar-Denizli), breeding, occupying and passage birds using the area have been tried to be identified. Their seasonal population size and ploblems of the area have been tried to be determined. By this aim, through January 2010- May 2011, with the methods of random monitoring, point counting and transect counting throughout defined 12 stations, species number and individual number have been tried to be identifyed. For the species' evaluations dead individuals, bird sounds and pellets were also benefited. In the research area, 217 species from 52 families and 16 orders have been determined. At least 76 of them are determined to breed in the area. In addition, due to IUCN criterias 3 vulnerable, 5 near threathened and a threathened species have been revealed to be using the area. Pelecanus crispus, Falco naumanni and Aquila clanga are vulnerable, Aythya nyroca, Aegypius monachus, Falco vespertinus and Coracias garrulus are near threatened, Neophron percnopterus is endangered. Summer and winter visitors are using the area densely. Moreover, because of overhunting and habitat degradations, species range in the area are getting narrower and unfortunately disappearing. In the study, seasonal ranges and abundances of species are also discussed. Besides, the necesstiy of informing local people about the importance of biodiversity is emphasised.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1470
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Merve Tepe.pdf19.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.