Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1477
Title: Denizli'de tekstil sektörüne yön veren ev tekstillerinde konfor çalışmaları
Other Titles: Comfort applications at home textiles directing textile sector in Denizli
Authors: Parer, Ozan
Advisors: Güngör Durur
Keywords: Denizli
Ev Tekstili
Çarşaflık
Dokuma Kumaş
Nem Yönetimi
Sıvı Nem Konforu
Home Textile
Bed Sheet Fabric
Woven Fabric
Moisture Management
Liquid Moisture Comfort
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye tekstil sektörü için önem arz eden illerden Denizli'de üretim ve ihracatta tekstilin öncü çalışma alanı olduğu tespit edilen ev tekstiline yönelik olarak, tekstil ve hazır giyim ürünleri için ön planda olan konfor konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilk olarak çalışmanın gelişme potansiyeli yüksek bir alana hizmet etmesi amacıyla Denizli'de üretilen ve ihraç edilen ev tekstilleri arasında öncü olan ürün çeşitleri tespit edilmiş ve ticari açıdan gelişmekte olan yatak çarşafı ürün çeşidinin çalışmanın materyalini teşkil etmesi uygun görülmüştür. Dokunmuş yapılar olan ve kullanımları esnasında insan teni ile doğrudan temas halinde olan çarşaflık kumaşların özellikle sahil şeritlerindeki konaklama merkezleri ve hastanelerdeki kullanımlarında istenen sıvı nem konforu araştırılmıştır. Bunun için bütün fiziksel dış faktörler ve iplik özelliklerinin sabit olduğu, örgü tipleri ile birim alandaki iplik (tel) sayılarından oluşan kumaş özellikleri ve ön terbiye işlemlerinin değiştiği çarşaflık kumaşlar üretilmiş ve bu kumaşların nem yönetimi özellikleri incelenmiştir. Bu yolla yalnızca çarşaflık kumaş özelliklerinin değil, genel dokuma kumaş özelliklerinin nem yönetimi üzerindeki etki seviyeleri de tespit edilmiştir. Çarşaflık kumaşların elde edilen nem yönetimi verileri varyans analizi kullanılarak istatistiksel olarak da değerlendirilmiş, faktör derecelendirme yöntemi kullanılarak kumaşların nem konforu seviyeleri olarak yorumlanmış ve bu yöntem ile genel dokuma kumaş özellikleri ve ön terbiye işlemlerinin sıvı nem konforu üzerindeki etki seviyeleri de tespit edilmiştir. Böylelikle sıvı nem konforunun talep edildiği kullanım alanlarında talebi en iyi şekilde karşılayacak kumaş özellikleri ve ön terbiye işlemlerinin bir araya getirilerek üretimde ve kullanımda nem konforundan etkin bir şekilde faydalanılması da amaçlanmıştır.
In this study, comfort subject, that is so popular for textile and apparel products had been studied intended for home textile, which was determined as the leader work field of textile in production and exportation in Denizli; one of the cities having importance for Turkish textile sector. As first, leader product types between home textiles which are produced and exported in Denizli had been determined to make study helpful for the field that has a high development potential and it had been approved bed sheet product type, a developing product in terms of its trade to become the material of the study. Liquid moisture comfort, especially demanded at shore accommodation centers and hospitals had been investigated of bed sheet fabrics which are woven structures and contact human skin directly at the usage. Bed sheet fabrics had been produced at which all physical external factors and yarn properties are constant, fabric properties including weave types and thread counts per area and finishing processes are variable and their moisture management properties had been investigated. So, not only the bed sheet fabrics' properties, impact levels of woven fabrics' general properties over moisture comfort had been also determined. Moisture management data of bed sheet fabrics had been evaluated statistically by variance analyze, transformed into the moisture comfort levels of fabrics with factor-rating method and with this method woven fabrics' general properties' and finishing processes' impact levels over liquid moisture comfort had been determined, too. Thus, it had been also aimed to take the advantage of moisture comfort in production and usage effectively with the combination of fabric properties and finishing processes which provide the liquid moisture comfort demand best.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1477
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ozan Parer.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.