Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1478
Title: Lactobacillus delbrueckii bakteriyofajı LL-H'nin konakçı spektrumu
Other Titles: The host range of Lactobacillus delbrueckii bacteriophage LL-H
Authors: Gökçe, Özge
Advisors: Oğuz Gürsoy
Tapani Alatossava
Keywords: Adsorpsiyon
Adsorption
Bakteriyofajlar
Bacteriophages
Lactobacillus
Plak Deneyi
Plaque Assay
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 7 Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis, 6 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus ve 5 Lactobacillus helveticus suşu kullanılarak Lactobacillus delbrueckii bakteriyofajı LL-H'nin konakçı spektrumu incelenmiştir. Her bir suş için çift tabakalı plak titresi (double-layer plaque assay) yöntemi kullanılarak en az 2 tekrar ile adsorbsiyon kinetiği incelenmiştir. Adsorbsiyon kinetiğini incelemek için 0, 3, 10, 30 ve 50. dakikalar dikkate alınarak adsorbsiyon eğrileri oluşturulmuştur. Lb. delbrueckii ssp. lactis CRL 539, Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus LT4 ve HAMBI1449 suşları, lizojenik karakter gösterdiği için adsorbsiyon eğrisi oluşturulamamıştır. Lb. delbrueckii ssp. lactis ATCC 15808 suşu için 1mM CuSO4 ilaveli koşullarda çalışılarak bakır elementinin adsorbsiyon kinetiği üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca orta hızlı adsorbsiyon gözlenen Lb. lactis CRL 934 ve mevcut Lb. helveticus suşları içinde adsorbsiyon gözlenmeyen tek suş olan Lb. helveticus ATCC 15009 bakterilerinin sırasıyla adsorbsiyon hızını arttırmak ve adsorbsiyonu mümkün kılabilmek hedefiyle, alkali koşullarda (pH 8.5) çalışılmıştır. Genel itibariyle, Lb. delbrueckii ssp. lactis ve Lb. helveticus suşlarının Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus suşlarına kıyasla LL-H fajına daha duyarlı oldukları gözlenmiştir. Çalışma ortamına bakır ilavesi Lb. delbrueckii ssp. lactis ATCC 15808 suşunun gelişme hızını yavaşlatıcı bir etki gösterirken adsorbsiyon kinetiğinde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Bakteri hücre duvarındaki D-alanil miktarını azaltarak faj adsorbsiyonunun arttırılması için yapılan denemelerde alkali muamelesinin fajın Lb. delbrueckii ssp lactis CRL 934'e adsorbsiyonunu arttırdığı fakat Lb. helveticus ATCC 15009'a adsorbsiyonu üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Logaritmik fazdaki veya durağan fazdaki bakteri kültürü kullanımı adsorbsiyon kinetiğini etkilememesine rağmen durağan fazdaki kültür faj plakları büyüklüğünde belirgin bir artışa yol açmıştır.
The host range of Lactobacillus delbrueckii bacteriophage LL-H was investigated using 7 Lactobacillus delbrueckii ssp. lactis, 6 Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus and 5 Lactobacillus helveticus strains. For each strain, at least twice adsorption kinetics was studied by double-layer plaque assay method. To determine adsorption kinetics, adsorption curves was formed at 0, 3, 10, 30 and 50th minutes. It was not possible to construct adsorption curves for Lb. delbrueckii ssp. lactis CRL 539, Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus LT4 and HAMBI1449 strains because of the lysogenic properties of these strains. Adsorption kinetics of Lb. delbrueckii ssp. lactis ATCC 15808 in the presence of 1mM CuSO4 was also studied to determine the effect of copper on the adsorption kinetics of this strain. Moderate adsorption rate was observed for Lb. lactis CRL 934 while no adsorption was found for Lb. helveticus ATCC 15009. To increase the adsoption rate of the former strain and to improve adsorption property of the latter strain, adsorption kinetics was studied under alkali conditions (pH 8.5). In general, strains of Lb. delbrueckii ssp. lactis and Lb. helveticus were more sensitive to LL-H phage than Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus. The presence of copper reduced the growth rate of Lb. delbrueckii ssp. lactis ATCC 15808, causing insignificant effect on adsorption kinetics. Experiments on the improvement of phage adsorption by reducing D-alanyl content of cell wall indicated that alkali treatment increased adsorption of the phage to Lb. delbrueckii ssp lactis CRL 934. However, this treatment was ineffective on the adsorption to Lb. delbrueckii ssp lactis CRL 934. Although the use of bacterial culture on logarithmic or stationary phases did not affect the adsorption kinetics, bacterial culture on stationary phases increased the sizes of phage plaques significantly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1478
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özge Gökçe.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 6, 2024

Download(s)

284
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.