Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1479
Title: Sitokrom P4501-3 (CYP1-3) ve faz II enzimlerinin Türk ülseratif kolit hastalarında genetik polimorfizmi
Other Titles: Genetic polymorphisms of cytochrome P4501-3 (CYP1-3) and phase II enzymes in Turkish ulcerative colitis patients
Authors: Büyükgöze, Özgen
Advisors: Alaattin Şen
Keywords: Polimorfizm-genetik
Polymorphism-genetic
Sitokrom P 450
Cytochrome P 450
Türkiye
Turkey
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: İlaçları metabolize eden enzimlerin genetik polimorfizmi, sitokrom P450 gibi, insanda ilaç yanıtsızlığının çeşitliliğinde büyük rol oynamaktadır. Bu çalışmada yaygın polimorfizim gösteren sitokrom P450 enzimlerinden CYP1A1*2A, CYP2C9*3, CYP2D6*2, mEPHX*3, mEPHX*4, CYP3A4*1B, GSTT1, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC1 kodon 194 ve XRCC1 kodon 399 genlerinin polimorfizmlerinin prevalansını belirlemek ve bu enzimlerinin polimorfizmlerinin normal ve kolit hastalarındaki dağılımları tespit edilmeye çalışılarak ülseratif kolit hastalığı ile olası bağıntıları saptanmaya çalışılmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için CYP1A1*2A geni için Türk populasyonunu temsil eden 200 kontrol ve 115 ülseratif kolit, 2C9*3, 2D6*2, mEPH*3, mEPH*4, 3A4*1B, GSTT1, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC1 kodon 194, XRCC1 kodon 399 genleri için 130 kontrol 115 ülseratif kolitli gönüllü bireyden kan örnekleri toplanmış, her birinin genomik DNA'ları izole edilmiş ve her biri için ?PCR-RFLP? yöntemiyle bu genlerinin allel çeşitliliği ve odds oranları hesaplanmıştır. 2D6*2, 2C9*3, mEPH*4, 3A4*1B, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC kodon 194 genlerinin odds oranları sırasıyla polimorfik ve heterozigot bireylerinin odds oranları sırasıyla 1,56; 0,75; 1,76; 1,14; 1,24; 0;1,73; 1,44; 0; 0; 1,96; 0; 1,15; 1,71; 0,93 hesaplanmıştır ve istatiksel olarak bir anlam ifade etmemektedir. Ülseratif kolit gelişiminde bu genler risk faktörü oluşturmamaktadır. 1A1*2A, mEPH*3, GSTT1 ve XRCC kodon 399 genlerinin odds oranları sırasıyla 6,42, 4,62, 1,87 ve 2,28 olarak hesaplanmıştır ve istatistiksel olarak anlam ifade etmektedir. Ülseratif kolit gelişimde bu genler bir risk faktörü oluşturur diyebiliriz.
Genetic polymorphisms of drug metabolizing enzymes, such as CYPs, play major roles in the variations of drug responsiveness in human. The aim of the present study was to determine the prevalence of the most common allelic variants of the polymorphic CYP enzymes 1A1*2A, 2C9*3, 2D6*2, mEPH*3, mEPH*4, 3A4*1B, GSTT1, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC1 codon 194, XRCC1 codon 399 and to predict the allel frequency for each polymorphism in the Turkish population. For this purpose, whole blood samples were collected from 200 healthy volunteers and 115 case for CYP1A1*2A, 130 healthy volunteers and 115 case with ulcerative colitis for 2D6*2, 2C9*3, mEPH*3, mEPH*4, 3A4*1B, GSTT1, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC1 codon 194, XRCC1 codon 399 representing Turkish population and genomic DNA for each subject was isolated and was used to determine the frequency and odds ratio of these genes allelic variants by the PCR-RFLP. The odds ratio for 2D6*2, 2C9*3, mEPH*4, 3A4*1B, GSTM1, TPMT*2, TPMT*3B, TPMT*3C, XRCC1 codon 194 were determined as 1.56; 1.76; 1.14; 0; 1.44; 0; 0; 0; 1.71. These results suggested that these genotypes are not possible factor for risk of incidence of ulcerative colitis. On the other hand, the odds ratio's, for 1A1*2A, mEPH*3, GSTT1 and XRCC codon 399 were found to be as 3.5; 3.0881; 2.0491. These results suggested that the genotypes of these genes might be a possible factor for the risk of incidence of ulcerative colitis since we found that these variant genotypes had a 6.42; 4.62; 1.87 and 2.28 fold higher risks of developing ulcerative colitis than these with the wild type genotype.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1479
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgen Büyükgöze.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

180
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.