Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1497
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHalim Ceylan-
dc.contributor.authorÖnder, Babek-
dc.date.accessioned2017-03-07T07:29:11Z
dc.date.available2017-03-07T07:29:11Z
dc.date.issued2011-08-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1497-
dc.description.abstractKentiçi toplu taşımacılığın güzergah performansını önceden belirlenmesinin sayısız önemi bulunmaktadır. Taşıtların geçtiği güzergahların kapasitesi, sıklığı, doluluk oranları, ortalama hızları, durak yerleri, durak aralıkları ve fiziksel özellikleri gibi etkenler ile ilgili kararların sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için toplu taşıma sistemlerinin analizinin ve planlamasının tekniğine uygun olarak yapılması gerekir. Kentiçi otobüs güzergahlarının performans değerlerinin belirlenmesi, toplu taşım kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek ve toplu taşıma olan talebi arttırmak için önemli rol oynar. Kentiçi otobüs güzergahlarında performans kriteleri, bu kriterlerin değerlerinin belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması geleceğe yönelik olarak toplu taşıma olan talebin artması bu tezin önemini açıkca ortaya koymaktadır. Tez kapsamında, mevcut otobüs hatları üzerinde etüd çalışmaları yapılmıştır. Yapılan etüdler sonucunda otobüslerin güzergahları boyunca seyahat süreleri, ortalama hızları, taşıdıkları yolcu sayıları, durakların fiziksel özellikleri ve hat kapasite kullanım oranları belirlenmiştir. Ayrıca otobüs hatları arasından güzergahı boyunca hem karma trafiğin hemde tercihli otobüs hattının çalışacağı bir hat seçilmiş ve bu güzergaha ait hız, hacim ve yoğunluk değerleri makro ölçekle hesaplanmıştır. Bu hesaplar sonucunda güzergah üzerindeki tıkanıklık yoğunluğu, şeritlerden geçebilecek maksimum taşıt kapasitesi ve ulaşılabilecek maksimum hız değerleri bulunmuştur. Hesaplanan akım diyagramları arasındaki ilişki değerlendirilerek güzergahın mevcut talebi karşılayıp karşılayamadığı belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe predetermination of the route performances of inter-city public transportation has innumerable importance. The analysis and projection of public transportation systems have to be carried out in accordance with their techniques in order to be able to make reliable decisions about such parameters as the capacity of the routes that vehicles follow, their frequencies, occupancy rates, average velocities, stopping places, distances between stops and their physical characteristics. The determination of performance values of inter-city bus routes plays an important role in providing a better service for those that prefer to use public transportation, and increasing the demand for it. The importance of this thesis is evidently demonstrated by the performance criteria for inter-city bus routes, the determination of the values of those criterions and making required arrangements accordingly, and the prudential rise in demand for public transportation. Within the scope of the thesis, the survey studies are performed on the existing bus routes. Following the researches carried out, the travel times and average velocities of the buses over the route, the number of passengers that they carry, the physical characteristics of the stops and the usage rate of route capacity are determined. Furthermore, out of the bus routes, v the one along which both mixed traffic and optional bus route are present, is selected, and the values of speed, capacity and occupancy are measured at the macro scale. As a result of those calculations, the jam density over the route, the maximum number of vehicles that can go through the lanes and the maximum value of speed that they can reach are detected. Evaluating the relation between the diagrams of the calculated flow, it is found out whether the route meets the existing demand or not, and accordingly, some proposals are put forward.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKentiçi Otobüs Taşımacılığıen_US
dc.subjectToplu Taşıma Güzergahlarıen_US
dc.subjectPerformans Kriterlerien_US
dc.subjectDinamik Trafik Atamasıen_US
dc.subjectUrban Public Transporten_US
dc.subjectPublic Transport Routesen_US
dc.subjectPerformance Criteriaen_US
dc.subjectTravel Timeen_US
dc.titleKentiçi toplu taşım türlerinin performansının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeAn assessment of the performances of different types of urban transportationen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid287605en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babek Önder.pdf4.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

26
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.