Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1513
Title: H-X (X=H, F, Cl, Br, I) iki atomlu moleküllerin anharmonik potansiyel parametrelerinin tayini
Other Titles: Determination of anharmonic potential parameters of H-X (X=H, F, Cl, Br, I) diatomic molecules
Authors: Ükte, Hülya
Advisors: Nuri Kolsuz
Keywords: İki Atomlu Moleküller
Anharmonik Potansiyel Parametreleri
Morse Potansiyeli
Diatomic Molecules
Anharmonic Potential Parameters
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada H-X (X=H, F, Cl, Br, I) moleküllerin anharmonik potansiyel parametreleri, Morse potansiyelinin seri açılımı ve perturbasyon teorisi yardımıyla hesaplandı. Elde edilen k2 ve k4 değerleri kullanılarak H-X (X=H, F, Cl, Br, I) moleküllerin titreşim enerjileri hesaplandı ve bulunan değerler spektroskopik titreşim enerjileri ile karşılaştırıldı. H-X (X=H, F, Cl, Br, I) moleküllerin enerji özdeğerleri De ayrışma enerjileri ile karşılaştırılarak molekülerin alabilecekleri enerji özdeğerleri (açık kanal sayıları) belirlendi. H-X (X=H, F, Cl, Br, I) moleküllerin titreşim enerjilerini hesaplamak ve Morse potansiyel enerji grafiklerini çizdirmek üzere bir MATLAB® bilgisayar programı yazıldı. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verildi. Özellikle n kuantum sayısının büyük değerleri için, hesapladığımız k2 ve k4 anharmonik potansiyel parametrelerinin güvenilir olduğu tespit edildi.
In this thesis, anharmonic potential parameters of H-X (X=H, F, Cl, Br, I) molecules are calculated by using series expansion of Morse potential and perturbation theory. Vibrational energies of H-X (X=H, F, Cl, Br, I) molecules are calculated by using the determined k2 and k4 values and results are compared with spectroscopic vibrational energies. The allowed vibrational energy levels (number of open channels) of H-X (X=H, F, Cl, Br, I) molecules are determined by comparing these energy levels with De dissociation energies. A MATLAB® computer program is written in order to calculate vibrational energies of H-X (X=H, F, Cl, Br, I) molecules and to plot the graph of Morse potential energy. The results obtained from calculations are given in tabular form and in graphics. It is determined, in particularly for big values of n quantum number, that the calculated k2 and k4 anharmonic potential parameters are reliable.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1513
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hülya Ükte.pdf503.38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

142
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.