Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1524
Title: Evrimsel hesaplama tekniği kullanılarak sınav takvimi otomasyonu uygulaması
Other Titles: Developing examination scheduling automation by using evolutionary computing techniques
Authors: Baysal, Ceyda
Advisors: Abdullah Tahsin Tola
Keywords: Sınav Takvimi Otomasyonu
Genetik Algoritma
Developing Exam Scheduling Automation
Genetic Algorithm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma ile belirli dönemlerde manuel olarak hazırlanan sınav takvimi uygulaması otomasyon kapsamına alınmıştır. Uygulamada evrimsel hesaplama yöntemi kullanılmış, gerekli kontroller üniversite yönetiminin isteği doğrultusunda yapılmıştır. Uygulama iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde veriler ilgili birimlerden web ortamında toplanmakta, ikinci bölümde ise geliştirilen masaüstü uygulama çalıştırılarak istenen sonuçlar alınmaktadır. Uygulama ile birlikte sınav takvimi hazırlamak için harcanan zamandan kazanılacak, ayrıca uygulama, kullanımı sırasında istenen veriler dışındaki verileri doğrudan gerçek zamanlı olarak üniversite veritabanından almakta olduğu için; alttan dersi kalan ya da üstten ders alan öğrenci takibi gibi sınav çakışması sorunları da tamamen ortadan kalkacaktır. Çalışmada sisteme eklenen tablolar detaylarıyla açıklanmakta, ayrıca eldeki verilerin genetik algoritma yöntemine uygulanma aşamaları verilmektedir. Uygulama aşamasında kullanılan kısıtlar da programın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun dışında programın ara yüzleri örnekleriyle birlikte yer almaktadır. Sonuç olarak, oluşturulmuş sınav programı takviminden bir örnek çıktıya da yer verilmiştir.
In this study, manually (paperwork) and periodically prepared exam scheduling application has been taken into a computer automation system by developing a software solution. In the software developed by the authors, Evolutionary Algorithm method has been applied and university administration?s specific requests have been taken into consideration while developing the software. The developed software has two parts: First part is about collecting data through the web application, and the second part is the application project, which calculates the final scheduling results. By utilizing the software, a considerable amount of time lost by manually preparing exam schedules will be saved. In addition, with the real-time connection to the campus database system, numerous problems will be vanished, i.e. students/classes exam scheduling conflicts, etc. In the study, tables added to system have been explained in detail. Additionally, by applying the genetic algorithm methods to the various parts of data have been examined along with the constraints used in the application, which are essential parts of the software. User interfaces have been designed with their sample instances. Finally, exam-scheduling table has been created and an example output of the schedule has been generated in the study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1524
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceyda Baysal.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 27, 2024

Download(s)

224
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.