Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1525
Title: Tek katlı çelik hal yapılarında stabilite bağlantılarının sistem davranışına etkisinin araştırılmas
Other Titles: Investigation of effect of stability connections on system behavior of single storey industrial steel structures
Authors: Zorlar, Dinçer
Advisors: Yavuz Selim Tama
Keywords: Çelik Sanayi Yapıları
Stabilite
Industrial Steel Structures
Stability
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çelik hal yapılarında, ana taşıyıcı sistem kendi düzlemindeki yükleri taşımak üzere tasarlanır. Bu taşıyıcı sistemin düzlemine dik gelen rüzgar ve deprem gibi yatay etkiler ise stabilite bağlantılarıyla kontrol edilir. Bu çalışmada, stabilite bağlantılarının, tek katlı çelik sanayi yapılarının yatay yükler altındaki davranışına etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, güncel yönetmeliklere uygun olarak inşa edilmiş bir sanayi yapısı, üzerinde taşıdığı yüklerle Sap 2000 (Structural Analysis Programe 2000) kullanılarak 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Stabilite bağlantıları değişik şekillerde düzenlenerek aynı yapıya ait farklı modeller elde edilmiştir. Farklı modellere yatay yükler uygulanarak deplasmanlar ve kesit tesirleri elde edilmiştir. Ayrıca statik itme analizi yapılarak modellerin kapasite eğrileri elde edilmiştir. Bu çalışma neticesinde, tek katlı çelik hal yapılarında, ana taşıyıcı sistem düzlemine dik gelen etkileri almak üzere tasarlanmış stabilite bağlarının, çatı düzleminde bütün açıklıklara yerleştirilmesi halinde sistem davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
In industrial steel structures, the main structural system is designed to bear loads in their plane. The lateral loads such as wind and earthquake effects of this carrier perpendicular to the plane of the system is controlled used the stability connections. In this study, the effects on single-storey steel industrial building under lateral loads of stability connections will be determined. For this purpose, an industrial structure built with design loads according to current codes were modeled as a 3-dimensional on SAP 2000. The different models for the same structure system were obtained using different arrangement of stability connections. Displacements and internal forces were obtained using lateral loads by applying different models. Furthermore, the capacity curves of the models were obtained using static pushover analysis. As a result of this study, when stability connections, which is designed for the vertical effect to the plane of the original structural system on the single-storey industrial steel structures, were placed on the roof, the behaviors of the system are found to be effective.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1525
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dinçer Zorlar.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.