Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1539
Title: Pamuklu dokuma üretiminde iplik teleflerinin azaltılması yolları
Other Titles: The reducing ways of yarn wastages in cotton weaving production
Authors: Erdoğan, Mehmet Tuğrul
Advisors: Resul Fettahov
Keywords: İplik
Bobinleme
Haşıl
Dokuma
İplik Telefleri
Yarn
Winding System
Sizing
Weaving
Yarn Wastages
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tekstil Sanayinin en önemli üretim alanlarından biri olan dokuma kumaş, günümüzde çok yaygın kullanım alanına sahiptir. İnsanların vazgeçemediği çok çeşitli giysiler, ev tekstil eşyaları, halı ürünleri, tarım, tıp ve bütün diğer sanayi alanlarında büyük kullanıma sahip olan özel dokuma kumaşlar, ürün çeşidine ve kalitesine göre gittikçe geliştirilmekte ve üretimi arttırılmaktadır. Dokuma kumaş üretimi ham madde kullanımın en yoğun olduğu tekstil alanlarının başında gelmektedir. Bu yüzden özellikle bu alanda birçok maliyet azaltıcı önlemler alınmaktadır. Maliyet azaltıcı faaliyetlerin başında, ham madde kullanımdaki sarfiyatların azaltılması gelmektedir. Dokuma üretiminde kullanılan ham maddelerin temelini iplik oluşturmaktadır. İplik kullanımı kısıtlanamayacağı için yapılacak en büyük çalışma iplik sarfiyatının azaltılması yönünde olmalıdır. Dokuma üretiminde üretim maliyetlerini etkileyen etkenlerden en önemlilerinin başında ham maddenin rasyonel kullanımı gelmektedir, yani diğer bir deyişle üretime giren ipliklerden maksimum derecede faydalanıp, oluşan iplik telefi miktarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada dokuma üretim aşamalarında oluşan iplik teleflerinin oluşum nedenleri ve telef miktarlarının hesaplanması incelenmiş, üretim aşamalarındaki oluşan iplik teleflerinin azaltılması yolları önerilmiştir.
The woven fabrics, one of the most important production areas in textile industry, have a rather common use in our time such as clothes specially made, home textile goods, different type of carpets and other special fabrics used in agriculture, medicine and in other industrial fields. These fabrics have been developed day by day and the production of them is being increased. Weaving is the basic field of using raw material in textile, for this purpose some precautions such as the decreasing the wastage of raw material usage have been taken to reduce the cost of production. The main raw material used in weaving is yarn. Because the use of yarn can not be limited, the most important step that can be taken must be the reduction of yarn consumption. One of the major factors that affect the cost of production in textile is the rational use of raw material; in other words, the maximum usage and minimum wastage of yarn. This study tries to determine why the wastage of yarn takes place and to calculate the amount of wastage and to recommend the ways of lessening the yarn wastages in all processes of production.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1539
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Tuğrul Erdoğan.pdf17.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.