Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1540
Title: Tek iplik için uygulanan iplik gerdiricilerin araştırılması
Other Titles: Searching yarn tensioner for using single yarn
Authors: Emirdağ, Meral
Advisors: Resul Fettahov
Keywords: İplik
Bobin
İplik Gerdirici
Gerilim
Gerilim Ayarlama
Yarn
Bobbin
Yarn Tensioner
Tension
Tension Calibratio
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Gün geçtikçe gelişen teknolojinin etkisiyle, üretim yöntemlerinin yenilenmesi, yeni ürünlerin ve yeni cihazların tasarlanması, kaliteyi artırabilmekte ve maliyeti düşürebilmektedir. Tekstil sanayinde iplik oluşumu, ipliğin sarılması ve açılması ile ilgili üretim işlemlerindeki en önemli teknolojik parametre iplik gerginliğinin değeridir. Belli bobin yoğunluğunun korunması, iplik içinde uygun elyaf yerleşiminin sağlanması gibi şartların gerçekleşebilmesi için iplik üzerinde belli seviyede bir gerginlik olması istenmektedir. İplik gerdiricilerin önemli dezavantajlarından biri bu cihazların gerilim değerinin ölçümünün ve kontrolünün gerçekleştirememesidir. Bu tezde, tek iplik için kullanılan iplik gerdiriciler ve tasarımı yapılan yeni iplik gerdirici cihaz incelenmiştir. Ayrıca cihazın laboratuar koşullarında denenmesi sırasında kıyaslama amacıyla mevcut ve yeni tasarlanan cihazda farklı türlü ve numaralı ipliklerle farklı sarım hızlarında denemeler gerçekleştirilmiştir. Denemeler sonucu yeni cihazın bobin, bükme, katlama ve diğer benzeri makinelerde uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir
Due to improving technology by the day, new productions and new devices envisaging, can be raised quality and can be decreased cost. In the textile industry, at production process like yarn formation, yarn wrapping and yarn unrolling, the most important parameter is yarn tension. For eventuating some clauses like protecting certain bobin density, supplying suitable fiber layout in the yarn, to be wanted certain level tension at the yarn. At the present day, yarn tensioner's disadvantage is tension measuring and controling can't be eventuated. In this study, yarn tensioners for using single yarn and envisaged new tensioner device is analysed. Also during device experiment in the lab, purpose compare at present and new device , make experiment with different kind and number yarns and different wrapping speeds. After experiments to be confirm that new device is suitable for bobin, twist and folding like that machines.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1540
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Meral Emirdağ.pdf2.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 27, 2024

Download(s)

10
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.