Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1552
Title: Düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve bilgisayar destekli filtre tasarımı
Other Titles: Computing electrical parameters of planar transmission lines and computer-aided filter design
Authors: Urhan, Mehmet
Advisors: Ceyhun Karpuz
Keywords: Düzlemsel İletim Hatları
Elektriksel Parametreler
Mikrodalga Filtre Tasarımı
Quasi-Statik Analiz Metodu
Araya Girme Kaybı Metodu
Planar Transmission Lines
Electrical Parameters
Microwave Filter Design
Quasi-Static Analysis Method
Insertion Loss Method
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve mikrodalga filtre tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla “Quasi- Statik Analiz Metodu” ve “Araya Girme Kaybı Metodu” kullanılarak Visual C#.Net ve Borland Delphi tabanlı yeni bir görsel paket program hazırlanmıştır. Bölüm 1’de ilk olarak konu ile ilgili kısa bir tarihçe verilmiştir ve düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin hesaplanması ve filtre tasarımı için mikrodalga literatüründeki mevcut metotlar ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Daha sonra bu metotlar içerisinden; yeni paket programın esaslarını oluşturmak için bir metot belirlenmiştir. Bölüm 2’de düzlemsel iletim hatlarının elektriksel parametrelerinin analizinde bir Quasi-statik analiz metodu olan “Konform Dönüşüm Metodu” kullanılarak yeni paket program için formülasyonlar toparlanmıştır. Bölüm 3’de ilk olarak Araya girme kaybı metoduyla Butterworth, Chebyshev ve Eliptik karakteristikli frekans cevapları için prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra prototip alçak geçiren filtre eleman değerleri gerçek filtre eleman değerlerine dönüştürülmüştür. Bölüm 4’de yeni paket program ayrıntılı bir biçimde tanıtılmıştır. Bölüm 5’de ise bu paket programın yazılım aşamasında kullanılan programlardan bahsedilmiştir. Son olarak Bölüm 6’da bu çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir.
In this study, microwave filter design and computing electrical parameters of planar transmission lines have been implemented. For this purpose, a new visual packet programme based on Visual C#.Net and Borland Delphi has been developed by using “Quasi-Static Analysis Method” and “Insertion Loss Method”. In Section 1, a short history of the subject has been presented, and, current methods in microwave literature for computing electrical parameters of planar transmission lines and filter design have been examined in detail, first. Then, a method is determined out of these methods in order to produce the principles of the new packet programme. In Section 2, formulas have been formed for the new packet programme by using “Conformal Mapping Method”, a Quasi-static analysis method to analyze the electrical parameters of planar transmission lines. In Section 3, element values of lowpass prototype filter for frequency responces having Butterworth, Chebyshev and Eliptic characteristics have been computed by using Insertion loss method, first. Then element values of lowpass prototype filter have been transformed into element values of real filter. In Section 4, the new packet programme is introduced in detail. In Section 5 programmes used in the process of software of this packet programme have been mentioned. Finally in Section 6, the results of this study have been discussed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1552
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Urhan.pdf7.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 6, 2024

Download(s)

594
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.