Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1572
Title: Yapay tatlandırıcıların bazı omurgalı canlılar üzerindeki etkisi
Other Titles: Effects on some vertebrate animalsof artificial sweeteners
Authors: Kardeşler, Ayşen
Advisors: Eyup Başkale
Keywords: MSG
ASP
8 Kollu Işınsal Labirent
Açık Alan Testi
Davranış Parametreleri
Nörokimyasal Parametreler
Histolojik Parametreler
8 Arm Radial Maze
Open Field Test
Behavioural Parameters
Neurochemical Parameters
Histological Parameters
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Monosodyum glutamat (MSG) ve aspartam (ASP), son yıllarda gıda ürünlerinde oldukça fazla kullanılan yapay tatlandırıcılardan biridir. Son yıllardaki çalışmalar, MSG ve ASP’nin davranışsal, nörokimyasal ve histopatolojik etkilerinin olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, neonatal dönemdeki Wistar erkek sıçanlara ve Balb-c farelere farklı ve tekrarlayan dozlarda uygulanan MSG ve ASP’nin sıçanlar ve farelerdeki davranışsal, nörokimyasal ve histolojik parametreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 2 tip davranış testi uygulanarak (8 kollu ışınşal labirenttesti ile öğrenme ve bellek ölçümü, açık alan testi ile lokomotor aktivitenin ölçümü) hayvanlardaki davranış değişiklikleri belirlenmiştir. Ayrıca, biyokimyasal olarak GABA, glutamat, katekolamin ve dopamin düzeyleri, immunosorbent ELISA assay metodu ile ölçülmüştür. Hayvanlardaki beyin histopatolojisini incelemek amacı ile glial fibriler asidik protein (GFAP) ve mikrotübül ilişkili protein (MAP-2) kullanılmıştır. 8 kollu ışınşal labirent ve açık alan testi sonuçlarına göre, davranışsal olarak ASP ve MSG’nin bazı doz gruplarında, kontrol grubu sıçanları ve fareleri ile karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan önemli fark bulunmuştur.
Monosodium glutamate (MSG) and aspartame (ASP) are one of the quite widely used artificial sweetener in food products over the last decade. Previous studies showed that MSG and ASP have behavioural, neurochemical and histological effects on different organs. The main objective of this study is to investigate and analize the correlation between the MSG and ASP applied at various dosages on the Wistar rats and Balb-c mice and theirbehaviours, neurochemical and histological parameters, during their neonatal period. To achieve this objective, we have performed 2different types of behavioral tests: Learning abilities and memorial capacities were examined using an8 arm radial maze; locomotor activity was tested by the open field test. Additionally, GABA, glutamate, catecholamine and dopamine levels were also measured biochemically via immunosorbent ELISA assay method. GFAP and MAP-2 immmuhistochemical stains were used to examine the brain immunohistochemical pathology in animals. Considering the results obtained through 8 arm radial maze test and the open field test, we determined significantly different statistical results in terms of rats’ and mice’ behaviours, comparingthe control group’s values and the values of the rats and mice subject to MSG and ASP dosages.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1572
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ayşen Kardeşler.pdf3.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 6, 2024

Download(s)

164
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.