Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1573
Title: Banka personel seçiminin çok kriterli karar verme yöntemlerinden entropi temelli maut, aras ve gri ilişkisel analiz yöntemleri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Assessment of bank personnel selection by using multiple criteria decision making methods entropy based maut, aras and gray relation analysis
Authors: Kenger, Murat Deniz
Advisors: Arzu Organ
Keywords: İnsan Kaynakları
Personel Seçimi
Çok Kriterli Karar Verme
Entropi
MAUT
ARAS
Gri İlişkisel Analiz
Human Resources
Personnel Selection
Multi-Criteria Decision Making
Entropy
Grey Relational Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Küreselleşen dünyamızda günümüz işletme planlamasının en temel unsurlarından birisi olan İnsan Kaynakları Yönetiminin önemi giderek artmaktadır. Nitekim aynı sektörde farkındalık yaratan firmalar incelendiğinde, işin gerektirdiği vasıflara sahip olan personelin bu firmalarda daha çok katkı yaptığı gerçeği karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle işe alınacak personelin seçim kararının daha dikkatli analiz edilmesi ve en ufak detayın bile gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Karar verme süreci bireysel olabileceği gibi grup olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Alternatiflerin ve kararı etkileyen faktörlerin sayılarının çok olması durumunda, bu alternatiflerin önem dereceleri işletmenin konuyla ilgili uzman yöneticileri tarafından değerlendirilerek en uygun personel seçimi yapılır. Bunun için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden faydalanılması daha uygun olacaktır. ÇKKV, bir karar kümesi için karar vericiye ve karar verme durumuna bağlı olarak en iyi kararı verme işlemi olup birçok yöntemden oluşmaktadır. Çalışmada bu yöntemlerden faydalanılarak, banka sektöründeki personel seçiminin doğru analiz edilmesi sağlanmış ve en uygun personelin işletmeye kazandırılması amaçlanmıştır. Çünkü bankayı temsilde en temel yapı taşı olan personel ile işletme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu nedenle personel seçim süreci, işletme başarısı açısından hayati önem taşımaktadır. Doğru bir personel seçimi ile işletme hedeflerine ulaşmakta hızla ilerleme kat ederken, yanlış bir personel seçimi ile işletme hedeflerine ulaşamayacağı gibi ciddi anlamda zorluklar ile karşı karşıya kalacaktır. Bu nedenle, işletmeye alınacak personelin seçim kararının dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Üç bölümden oluşan çalışmada; ÇKKV yöntemlerinden Entropi, MAUT, ARAS ve Gri İlişkisel Analiz’in bankaya alınacak personelin seçim kararında alternatifler arasından en uygun olanının tercihi yapılmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde İnsan Kaynakları ve personel seçimi tanımlanarak öneminden bahsedilmiş, ikinci bölümde ÇKKV yöntemleri açıklanarak, son bölümde ÇKKV yöntemleri ile banka sektöründe personel seçimi uygulaması yapılmıştır.
In today’s globalized world, human resources management which is one of the most significant elements for business planning has an increasing importance. Examining companies in the same industry, it can be realized that the companies which create awareness possess qualified staff to fulfill requirements of work. Therefore, attentive analysis of personnel selection process should be carried and even the smallest detail should be examined. Decision-making process would be carried as individually or as a team work. In case large numbers of factors influence decision for appropriate personnel, evaluation and acceptance process is assessed by company experts of related business space after comparing alternatives. In this, the Multi-Criteria Decision Making (MCDA) method is used. MCDA is the process of making the best decision, depending on decision maker and decision-making situation. MCDA consists of many methods. By using these methods in our study, it is aimed to analyze bank personnel selection properly and to provide the most suitable personnel to sector. Correct analysis of staff election is one of the most important factors affecting the success of business in banking sector. Because, staff are representatives and building blocks of a bank and they carry out business activities. Therefore, staff selection process has a vital importance for business success. Correct staff election may promote rapid progress in achieving business goals while false staff election may prevent business success and create serious challenges as well. Hence, the selection of staff should be carried out carefully and meticulously. The aim of this study is to determine the most appropriate method in the selection process of bank's staff among multi-criteria decision making methods like Entropy, MAUT, ARAS and Gray Relational Analysis. Our study consists of three parts, First part deals with definition and importance of human resources and personnel selection. Second part is related decision-making criteria. In the third part, staff selection application was conducted in bank sector.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1573
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Deniz Kenger.pdf2.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

304
checked on May 27, 2024

Download(s)

338
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.