Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1581
Title: Non-periferal konumlarda farklı kalkojen donörü taşıyan, yeni çinko ve metalsiz ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu
Other Titles: Synthesis and characterization of novel zinc and metal-free phthalocyanines containing different calcogen donors at non-peripheral position
Authors: Olgaç, Remziye
Advisors: Yaşar Gök
Keywords: Click Kimyası
Tetramerizasyon
Nonperiferal
Çinko Ftalosiyanin
Click Chemistry
Tetramerization
Non-peripheral
Zinc Phthalocyanine
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada non-periferal konumda iki farklı sübstitüe kalkojen ihtiva eden çinko ftalosiyaninler sentezlenmiştir. Oksijen taşıyan çinko ftalosiyaninin 1- iyodometil-4-iloksi benzen, 3,6-bis- (4-pentin-4-iloksi-benziloksi)-ftalonitril, (5- {3- [4- (2,3- Disiyano-4- {4- [3- (3- toksikarbonilmetil-3H- [1,2,3] triazol-4-il)- propoksi] -benziloksi}-fenoksimetil) -fenoksi]-propil}-[1,2,3]triazol-1-yl)- asetik asit etil ester ve ZnPc-II, kükürt taşıyan çinko ftalosiyanin ise 4-Pent-4- yinilsülfonil-benzoik asit metil esteri, (4-Pent-4-yinilsülfonil-fenil)-metanol, 4-[3- (4-hidroksimetil-fenilsülfanil)-propil]-[1,2,3]triazol-1-yil}-asetik asid etil esteri, {4-[3-(4-İyodometil-fenilsülfanil)-propil]-[1,2,3]triazol-1-yil}-asetik asid etil esteri, {4-[3-(4-asetilsülfanilmetil-fenilsülfanil)-propil]- 1,2,3]triazol-1-yil}-asetik asid etil esteri, (4-{3-[4-(2,3-Disiyano-4-{4-[3-(1-etoksikarbonilmetil-1H-[1,2,3] triazol-4-yil)- propilsülfanil]- benzilsülfanil}- fenilsülfanilmetil)- fenilsülfanil]- propil}-[1,2,3]triazol-1-yil)-asetikasit ethil esteri ve ZnPc-I basamaklarını içermektedir. İki yeni ftalosiyanin ve tepkime basamakları sentez edilmiş ve yapıları FT- IR, 1H, 13 C-NMR, MS ve UV-vis ve elementel analiz yöntemleri ile karakterize edilmiştir.
In this study, zinc phthalocyanines containing two different substitute calcogenes at non-peripheral position were synthesized. The containing of oxygen zinc phthalocyanine, with 1-iodomethyl-4-yloxybenzene, 3,6-bis- (4-pentyn-4- yloxy-benzyloxy)–phthalonitrile, 5- {3- [4- (2,3-Dicyano-4- {4- [3- (3- ethoxycarbonylmethyl-3H- [1,2,3] triazol-4-yl) -propoxy] -benzyloxy}- phenoxymethyl) -phenoxy] -propyl}-[1,2,3] triazol-1-yl) -acetic acid ethyl ester and ZnPc-II, the containing of sulfur zinc phthalocyanine with 4-pentyn-4- yinylsulfonyl-benzoic acid methyl ester, (4-Pent-4-ynylsulfonyl-phenyl)- methanol, 4-[3-(4- hydroxymethyl-phenylsulfanyl) -propyl] - [1,2,3] triazol- 1- yl} -acetic acid ethyl ester, (4- {3- [4- (2,3-Dicyano-4- {4- [3- (1- ethoxycarbonylmethyl-1H- [1,2,3] triazol- 4- yl) propylsulfanyl] benzylsulfanyl} - phenylsulfanylmethyl) -phenylsulfanyl] -propyl} - [1,2,3] triazol-1-yl) -acetic acid ethyl ester and ZnPc-I were synthesized these steps. Two new phthalocyanines and reaction steps were synthesized and characterized by FT-IR, 1H, 13 C-NMR, MS and UV-vis and elemental analysis methods.
Description: Bu tez çalışması TÜBİTAK tarafından 114Z441 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1581
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Remziye Olgaç.pdf8.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 6, 2024

Download(s)

22
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.