Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1595
Title: Yüksek konsantrasyonunda yağ içeren endüstriyel arıtma çamurlarının fenton prosesi ile ön arıtımı
Other Titles: Pre-treatment of industrial oily sludge with fenton process
Authors: Gülbin Erden
Hancıoğlu, İlknur Dombaycı
Keywords: Arıtma Çamuru
Anaerobik Çürüme
Dezentegrasyon
Fenton Prosesi
Filtrelenebilirlik
Anaerobic Digestion
Disintegration
Fenton Process
Filterability
Treatment Sludge
Issue Date: Feb-2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Yürütülen yüksek lisans tezi kapsamında bir ileri oksidasyon yöntemi olan Fenton Prosesi, entegre et tesisi atıksu arıtma çamurlarının anaerobik yöntemle stabilizasyonu öncesinde çamur dezentegrasyonu amacıyla kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Fenton Prosesi, mekanik su alma işlemi öncesinde çamurların su verme özelliklerinigeliştirmekamacıylabirşartlandırmaişlemiolarak değerlendirilmiştir. Çalışmada Fenton Prosesi Denizli’de bulunan entegre et tesisi atıksularının arıtıldığı bir atıksu arıtma tesisinden alınan çamurlara uygulanmıştır.Çalışmada ilk olarak proses koşullarının hem dezentegrasyon hem de şartlandırma açısından optimize edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Dezentegrasyon yöntemi için en uygun koşullar tayin edildikten sonra anaerobik çamur çürüme çalışmaları biyokimyasal metan potansiyeli (BMP) testi ile yürütülmüştür.Yüksek lisans tezi deneysel çalışmalarından elde edilen sonuçlar, Fenton Prosesinin çamur dezentegrasyonu amacıyla kullanılabileceğini göstermiştir. Çalışma sonucunda, Fenton Prosesinin çamurların su verme özelliklerini geliştirdiği belirlenmiştir.
In this graduate thesis, an advanced oxidation process of Fenton Process was applied to meat prosessing wastewater sludge for the purpose of sludge disintegration before anaerobic stabilization. In addition, Fenton Process was evaluated as a conditioning process used for improving dewatering characteristics of sludge before mechanical dewatering facilities. Fenton Process was applied to the meat processing wastewater’s sludge samples were taken from a treatment plant located in Denizli, Turkey. In the first stage of the study, experiments were carried out to optimize the process conditions in terms of both disintegration and conditioning.After optimization studies for disintegration, sludge digestion studies were carried out using Biochemical Methane Potential (BMP) Test.The results of the thesis show that Fenton Process can be used as a sludge disintegration purpose. At the end of the study, it was determined that dewatering properties are improved by Fenton Process
Description: Bu tez çalışması Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2012BSP023 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1595
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İlknur Dombaycı Hancıoğlu.pdf763.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Onay.pdf163.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.