Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/160
Title: Muhasebe uygulamalarında i?novatif etkiler
Other Titles: Innovative accounting practi?ces affect
Authors: Elitaş, Cemal
Özdemir, Serkan
Karakoç, Mehtap
Elitaş, Bilge Leyli
Keywords: İnovasyon
Muhasebe İnovasyonu
inovatif etkiler
Publisher: Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
Source: ELİTAŞ C., ÖZDEMİR S., KARAKOÇ M., ELİTAŞ, B.L. , “Muhasebe Uygulamalarında İnovatif Etkiler”, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, ISSN: 1309-1522, 145-162, 2011.
Series/Report no.: 3;1
Abstract: İnovasyon Latince bir sözcük olan “innovatus”tan türetilmiş bir sözcük olup, kavram olarak hem bir süreci yenilemeyi veya yenilenmeyi anlatır. İşletmeler arasında yaşanan rekabette inovasyon kavramının öneminin anlaşılması, işletmelerin araştırma ve geliştirmeye verdikleri önemin artmasına neden olmuştur. Artan inovasyon faaliyetleri sonucu ortaya çıkan birçok yeni ürün, işletmelerin büyümesine ve daha karmaşık bir yapı haline gelmesine neden olmuştur. Bu durum işletmelerin yönetilmesini zorlaştırmış ve yöneticilerin doğru ve hızlı üretilen finansal bilgilere olan ihtiyaçlarını arttırmıştır. Yaşanan inovatif ortama ayak uydurmak zorunda olan geleneksel muhasebe yöntemlerinde bu sebeple birçok yenileşme hareketi ortaya çıkmıştır. Bu inovasyon çalışmalarının odak noktası, işletme performanslarını ve maliyetlerini doğru ve hızlı tespit edebilecek yöntemlerin geliştirilmesidir. Muhasebe belli sistem ve süreçlerin bir araya gelmesi ile oluşan bir bilgi sistemidir. Bu sebeple, muhasebede gerçekleşen inovasyon çalışmaları literatürde yer alan inovasyon çeşitlerinden Süreç İnovasyonu’nun içinde yer almaktadır. Ayrıca muhasebe inovasyonlarını, süreç inovasyonunun altında iki alt başlık halinde incelemek mümkündür. Bunlar planlanmış inovasyonlar ve zorunlu inovasyonlardır. Planlanmış inovasyonlar, ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan ve uygulanan inovasyonlardır. Bunlardan en önemlileri sırasıyla, hedef maliyetleme yöntemi, Kaizen maliyetleme yöntemi, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, adli muhasebe, faaliyet tabanlı bütçeleme yöntemi ve stratejik maliyet yönetimidir. Zorunlu inovasyonlar ise, muhasebe alanında yaşanan zorunlu değişikliklerin sonucu ortaya çıkan bir inovasyon türüdür. Zorunlu olarak gerçekleşen muhasebe inovasyonlarına örnek olarak, ülkemizde yürürlükte bulunan “Enflasyon Muhasebesi” uygulaması verilebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/160
ISSN: 1309-1522
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muh Uyg İnovasyon.pdfAna makale282.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

6
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.