Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1603
Title: Tedarikçi seçiminde sistem güvenliği kriterlerine dayalı bir karar modeli önerisi ve modelin uygulaması
Other Titles: A proposed model for balanced scorecard and system safety based supplier selection and its application
Authors: Kara, Bayram
Advisors: Semih Coşkun
Keywords: Tedarikçi Seçimi
Balanced Scorecard
BAHP
Fayda Aralığı Temelli Etkileşimli Grup Karar Verme Yöntemi
Supplier Selection
Balanced Scorecard
FAHP
Utility Range-Based Interactive Group Decision Method
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Günümüz rekabet ortamında pazarda kalıcı olmak ve rekabet gücünü devam ettirebilmek tedarikçi seçiminin öneminin artmasına neden olmuştur. Tedarikçilerin de bu rekabetçi ortama ayak uydurabilmeleri, tedarikçisi olduğu firmanın isteklerini, istenilen kalitede, istenilen zamanda, istenilen hızda sağlayabilmeleri gerekir. İşletmelerin tercih edebileceği alternatiflerin sayısının artması, dikkate alınan çok sayıda kriterlerin bulunması karar verme işlemini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firmada en uygun tedarikçinin seçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Balanced Scorecard temelli sistem güvenliği esaslı kriterler kullanılmıştır. Kriterlerin önem derecelerinin belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yönteminden faydalanılmıştır. Alternatif tedarikçiler arasından sistem güvenliği esasına göre en uygun olan tedarikçinin seçilmesi ise Fayda Aralığı Temelli Etkileşimli Grup Karar Verme yöntemi ile belirlenmiştir.
In today's competitive environment, to be permanent in the market and to maintain competitive capacities in the market have resulted in the increase in the importance of supplier selection. To keep pace with this competitive environment, suppliers should supply the company requests with the desired quality, speed, condition and time. The increasing number of alternatives to be preferred by the companies and a large number of criteria that should be taken into account make decision making process complicated. The purpose of this study is that the most suitable supplier for a company operating in service industry is to be chosen. To that end the Balanced Scorecard criteria based on the system security is used. In the identification of the importance levels of the criteria the fuzzy AHP method is used. For the selection of the most suitable supplier among the suppliers according to the basis of system security, the method of Utility Range-Based Interactive Group Decision is used.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1603
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bayram Kara.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.