Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1604
Title: Simav depremi sonrası bina yapısal özellikleri ile hasar seviyesi ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of structral parameters with structral damage during Simav earthquake
Authors: Çaycı, Bayram Tanık
Advisors: Mehmet İnel
Keywords: Simav Depremi
Hızlı Değerlendirme Metotları
Yapısal Hasarlar
Yapısal Özellikler
Simav Earthquake
Rapid Screening Methods
Structral Damage
Structral Parameters
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: 19.05.2011 günü, saat 23:15'de 5.7 büyüklüğünde (ML) Kütahya-Simav merkezli bir deprem meydana gelmiştir. Büyüklük olarak orta ölçekli bir deprem olmasına rağmen gözlenen yapısal hasarlar beklenenin üzerinde olmuştur.Çalışma kapsamında 113 adet önceden hasarlı olduğu iddia edilen betonarme binaya ait beton dayanımı, donatı bilgileri, taşıyıcı sistem boyutları, geometrik özellikler gibi birçok parametre derlenmiş, hasar durumu ile ilişkisi irdelenmiştir. Ayrıca bölgenin zemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bölgede standart penetrasyon ve MASW-(Multi-channel Analysis of Surface Waves) testleri yapılmıştır. Çalışmanın amacını bu verilerden yola çıkarak betonarme binalarda gözlenen hasar ve hasarla ilişkili parametrelerin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. Elde edilen yapısal bilgilerden yola çıkılarak binalara ait hızlı değerlendirme metodu puanları hesaplanmış, hasar ile tutarlılıkları araştırılmıştır.Yapılan gözlemsel değerlendirmelerde bina hasarlarının büyük çoğunluğunun düşük beton dayanımı, hatalı detaylandırma kusurları ve işçilik hataları ile alakalı olduğu belirlenmiştir. İncelenen binaların beton dayanımları değişkenlik göstermekle birlikte incelenen binalara ait ortalama beton basınç dayanımı yaklaşık olarak 4 ile 12 MPa arasında değişmektedir. Hızlı değerlendirme metotları ve yapısal hasar arasında dikkat çekici bir ilişkinin göze çarpmamakta olup, önemli nedenlerinden birisi Simav Depreminin karakteristik özellikleridir. Fakat hızlı değerlendirme metotlarına göre birçok binanın performans düzeyi yetersiz bulunmuştur. Daha büyük bir depremde yetersiz olarak değerlendirilen binaların ağır hasar alma ihtimallerinin yüksek olduğundan söz edilebilir.Anahtar Kelimeler: Simav Depremi, Hızlı Değerlendirme Metotları, Yapısal Hasarlar, Yapısal Özellikler
An earthquake with a magnitude of 5.7 (ML) has struck Simav, Kutahya located in the western part of Turkey on May 19, 2011 at 20:15 (GTM). Although the magnitude of earthquake is moderate, the effects on the structures are serious. 113 RC buildings are carefully examined for the properties of structural system (sizes of structural elements, walls, lateral and longitudinal reinforcements of RC members, etc.,), architectural layout, damage state, concrete strength, and soil conditions. Concrete core samples are taken from all the reinforced concrete buildings and Standard Penetration Tests, and MASW-(Multi-channel Analysis of Surface Waves) tests are performed for determination of soil conditions. This study aims to evaluate the relation between the observed damage and collected parameters. Rapid screening methods and their relation with the observed damage are also evaluated.The observations on damaged buildings obviously indicate that the most of damages are related to low concrete strength, poor workmanship and insufficient detailing. The concrete strength of investigated buildings ranges between 4 and 12 MPa. There is no clear relationship between rapid screening methods and structural damages. The most important reason for this is characteristics of Simav Earthquake. However, rapid screening methods evaluated as insufficient seismic score for most of damaged buildings. The possibility of having heavy damage of the buildings with insufficient seismic scores is obviously high during a strong earthquake.Key Words: Simav Earthquake, Rapid Screening Methods, Structural Damage, Structral Parameters.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1604
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bayram Tanık Çaycı.pdf6.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on May 6, 2024

Download(s)

164
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.