Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1605
Title: Yay takviyeli polietilen kremayer dişlinin mekanik özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Spring reinforced polyethylene rack gears investigation of mechanical properties
Authors: Dindar, Berkant
Can, Hilal
Keywords: Plastik Dişli
Yorulma Dayanımı
Yay Takviyesi
Plastic Gear
Fatgue Strength
Spring-reinforced
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hafiflik, düşük gürültü ve kendinden yağlama özelliklerine sahip olan polimerik dişli çarkların kullanımı, düşük dayanım değerleri nedeniyle sınırlıdır. Bu çalışmada, alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) dişli çarkların dayanımını arttırmak için dişli çark modelinin içerisine, ön gerilmeli yay ile takviye edilerek polimerik kompozit malzemeler oluşturulmuştur. Kalıp tasarımı ve imalat kolaylığı nedeniyle model olarak tek diş sayısına sahip kremayer dişli seçilmiş ve deney numunelerinin üretimi plastik enjeksiyon yöntemi ile yapılmıştır. Üretimi yapılan diş numunelerinin yorulma ve statik kopma dayanımları INSTRON 8801 yorulma cihazında deneysel olarak araştırılmıştır. Yapılan çalışma ile yay takviyesinin alçak yoğunluklu polietilen (LDPE) dişli numunelerin yorulma ve statik kopma dayanımlarını arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca düz dişlilerin yorulma davranışlarını belirlemek üzere dişli test cihazı tasarlanarak üretilmiş ve polietilen, modül 6 düz dişlinin yorulma dayanımı incelenmiştir.
Lightweight, with low noise and self-lubricating properties of polymeric gears use is limited due to the low resistance values. In this study, to increase the resistance of low-density polyethylene (LDPE) gears in the gear wheel model, prestressed spring formed with a reinforced polymeric composite materials. Mold design and manufacturing due to the ease of single tooth samples selected as a model and experiment racks was made by plastic injection molding production samples. Production of the static tensile strength of the teeth and INSTRON 8801 fatigue specimen fatigue device was investigated experimentally. This study is supplemented by the static tensile and fatique strength of low-density polyethylene (LDPE) increased were threaded elements. In addition, the fatigue behavior of flat gear, gear test equipment designed and manufactured in order to determine and polyethylene, module 6 straight gear fatigue sraight gear fatigue srenght was investigated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1605
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berkant Dindar.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

28
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.