Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/161
Title: Bankacılık sektöründe menkul değerlerin tms 39 standardına uygun olarak muhasebeleştirilme i?şlemlerinde ortaya çıkan farkların tespiti üzerine bir i?nceleme
Other Titles: The banking sector of securities to a standard ias 39 accounting transactions a study on the identification of emerging difference
Authors: Özdemir, Serkan
Elitaş, Cemal
Keywords: TMS 39
Gerçek Değer Muhasebesi
Banka Muhasebesi
Publisher: Mali Çözüm Dergisi
Source: ÖZDEMİR S., ELİTAŞ C., “Bankacılık Sektöründe Menkul Değerlerin TMS 39 Standardına Uygun Olarak Muhasebeleştirilme İşlemlerinde Ortaya Çıkan Farkların Tespiti Üzerine Bir İnceleme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı:106, ISSN: 1303-5444, 17-42, 2011.
Series/Report no.: 1;106
Abstract: Bu çalışmanın amacı, bankaların portföyünde elde tutma amacına göre Vade Sonuna Kadar Elde Tutma - Satış amaçlı bulunabilecek menkul değerlerin alış–değerleme–satış işlemlerinin muhasebeleştirme farklarını, Tekdüzen Hesap Prensipleri ve TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı şartlarına uygun olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, gerçek değer muhasebesinin önemi vurgulanarak, bankalarda menkul değerlerin elde tutulma amaçları doğrultusunda ortaya çıkan muhasebeleştirme farklılıkları, örnek uygulamalarla ortaya konmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/161
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bank Sekr TMS 39.pdfAna Makale329.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.