Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1618
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSevgi Özdemir Kart-
dc.contributor.authorTanboğa Korkmaz, Ebru-
dc.date.accessioned2017-04-03T11:20:50Z
dc.date.available2017-04-03T11:20:50Z
dc.date.issued2015-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/1618-
dc.description.abstractMorfolojik detayların kimyasal ve fiziksel özellikler üzerine etkilerinin doğru anlaşılması için iletken polimerlerin yapı-özellik ilişkilerinin detaylı çalışılması önemlidir. Bu anlayış gerçekçi teorik modellerin oluşturulması için gereklidir. Tiyenil piroller için özel durumlar tanımlanmıştır. Bu tez çalışmasında, bazı iletken polimerlerin moleküler yapısal özellikleri ve FT-IR ve NMR spektrumlarını belirlemek için 6-31G(d) baz seti kullanılarak Hartree-Fock (HF) ve Yoğunluk Fonksiyonel Teori (DFT)'ye dayalı ab-initio hesaplamaları gerçekleştirildi. Ayrıca, titreşim mod belirlemeleri potansiyel enerji dağılımı (PED) bazında yapıldı. Dahası, gözlemlenen ve hesaplanan frekans değerleri arasındaki korelasyon uyum içinde olduğu gibi NMR verilerindeki korelasyon da uyumludur. Deneysel ve teorik hesaplamaların karşılaştırılması, molekül yapı ilişkisi ve özelliklerini doğru belirlemek ve anlamak için önemlidir.en_US
dc.description.abstractDetailed studies of the structure–property relationships for conductive polymers are important for the proper understanding of the impact of morphological details on chemical and physical properties. This understanding is necessary for the development of realistic theoretical models. The particular cases of thienyl pyrroles are described. In this thesis ab-initio methods based on Hartree–Fock (HF) and Density Functional Theory (DFT) calculations with the basis set of 6-31G(d) are performed to determine the molecular structural properties and to calculate FT-IR and NMR spectrums some conducting polymer. Moreover, assignments of the vibrational modes are made on the basis of potential energy distribution (PED). Furthermore, the correlations between the observed and calculated frequencies are found to be in good agreement with each other as well as the correlation of the NMR data. A comparison of the experimental and theoretical calculations can be very useful in making correct assignment and understanding the properties and molecular structure relations.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletken Polimeren_US
dc.subjectHartree-Focken_US
dc.subjectYoğunluk Fonksiyonel Teorien_US
dc.subjectFT-IRen_US
dc.subjectNMRen_US
dc.subjectConducting Polymeren_US
dc.subjectDensity Functional Theoryen_US
dc.titleİletken polimer oluşturabilecek elektroaktif monomerlerin molekül yapılarının ve spektroskopik özelliklerinin kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of molecular structures and spectroscopic properties of electroactive monomers for conducting polymers by using quantum mechanical methodsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid410001en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ebru Tanboğa Korkmaz.pdf26.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 27, 2024

Download(s)

144
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.