Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/162
Title: Avrupa birliği sürecinde kamuda i?ç denetim: Pamukkale Üniversitesi örneği
Authors: Erkan, Mehmet
Özdemir, Serkan
Karakoç, Mehtap
Keywords: İç Denetim
Kamu İç Denetimi
Publisher: Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
Source: ERKAN M., ÖZDEMİR S., KARAKOÇ M., “Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1, ISSN: 1302 – 1265, 85-109, 2010.
Series/Report no.: 12;1
Abstract: Dünyada yaşanan ekonomik krizlerle birlikte, kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına tepkiler gün geçtikçe artmış ve bu bağlamda kamu yöneticilerinin hesap vermeleri günümüzde önem kazanmıştır. Bu amaçla oluşturulan kamu iç denetim sistemleri, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmayı, geliştirmeyi, kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmeyi ve rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. 5018 sayılı kanunla yeniden şekillendirilen ve büyük oranda Uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmiş, kamu iç denetim yapısında; Avrupa Birliği’nin titizlikle üzerinde durduğu en önemli konu olan iç denetim sisteminin bağımsızlığı, ülkemizde tam olarak fonksiyonel hale getirilememiştir. Ayrıca 5018 sayılı kanunun ikincil ve üçüncül mevzuatları halen tam olarak yürürlüğe geçirilememiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/162
ISSN: 1302- – 1265
Appears in Collections:Buldan Meslek Yüksekokulu Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kamuda İç Denetim.pdfAna Makale614.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 6, 2024

Download(s)

8
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.