Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1621
Title: Çok dönemli markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonu ile en uygun yatırım vadelerinin belirlenmesi: BIST 30 endeks hisseleri üzerine bir uygulama
Other Titles: Determining the most suitable investment period of time with many cycled markowitz mean variance portfolio optimization: an application on BIST-30 index shares
Authors: Korhan, Emrah
Advisors: Özcan Mutlu
Keywords: Portföy Optimizasyonu
Markowitz Ortalama Varyans Modeli
Portföy Yönetimi
Hisse Senedi Piyasası
BİST 30 Endeksi
Yatırım
Portfolio Optimization
Markowitz Mean Variance Model
Portfolio Management
Share Market
BIST 30 Index
Investment
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Portföy optimizasyonu günümüzde çok büyük öneme sahiptir. En az portföy optimizasyonu kadar bir diğer önemli konu menkul kıymetlerin ne kadar bir süre geçmiş verileri kullanılarak portföy oluşturulacağı konusudur. Bunun yanında oluşturulan bu portföylerin ne kadar elde tutulması gerekliliği konusu da yatırımcılar için çok önemlidir. Markowitz ortalama varyans modeli ile oluşturulan portföylerde yatırımcı hedeflediği dönem sonuna kadar portföy ağırlıklarında hiçbir değişiklik yapmamaktadır. Bu durum dinamik bir yapıya sahip olan hisse senedi piyasalarında getiriyi maksimize etme açısından yatırımcıya dezavantaj oluşturmaktadır. Ayrıca Markowitz modeli ile portföy oluşturma sürecinde hisse senedi verilerinin ne kadar bir süre geçmiş verilerin kullanılacağı ve model ile oluşturulan portföylerin ne kadar bir süre elde tutulacağı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Bu kapsamda 2006 ile 2011 yılları arasında BİST 30 endeksi içinde yer alan 24 hisse senedinin farklı geçmiş sürelerinden oluşan verileri kullanılarak Markowitz ortalama varyans modeli ile çok sayıda portföy oluşturulmuş ve bu portföylerin elde tutulması halinde en iyi yatırım vadeleri bulunmuş ve geçmiş takip süreleri ile yatırım vadeleri arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan çalışma, geçmiş takip süreleri ile yatırım vadeleri arasında oluşan ilişkiden yola çıkarak en uygun yatırım vadeleri konusunda yatırımcılara karar verme aşamasında yardımcı olmaktadır.
Portfolio optimization has profound importance today. Another subject as at least portfolio optimization is important is the subject of the fact that it will be made portfolio for stock and shares whose how long past data is used. Besides, it is very important for investors that how long is necessary to keep this portfolio made. In the portfolio made with the Markowitz mean variance model, investor doesn?t make any changes in portfolio weights until the end of the period targeted. This situation gets some disadvanteges to the investor in share markets which have some dymanic form by means of maximizing the earning. In addition, in the progress of making portfolio with Markowitz model, there is uncertainity in the subject that how long share data will use past data and how long portfolio made with the model will be kept. In this context between the years 2006 and 2011 many portfolio were made by using the data constructed in different past period of time of 24 shares that are in BIST-30 index and the best investment options are found in the event that these portfolio are kept and the relationship between the past following periods and investment options is determined. As a result, the performance done facilitates in the time of deciding about the subject of the most suitable investment options by setting of from the relationship occured between past following periods and investment options to the investors.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1621
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emrah Korhan.pdf2.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

642
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.