Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1629
Title: Polianilinin eser element önderiştirilmesinde kullanımı
Other Titles: Solid-phase extractive preconcentration of trace copper as its calmagite anionic chelate using a polyaniline column for flame atomic absorption spectrometric determination
Authors: Kaymakçı, Esna
Advisors: Latif Elçi
Keywords: Bakır
Polianilin
Kalmajit
Katı Faz Ekstraksiyon
Atomik Absorbsiyon Spektrometresi
Copper
Polyaniline
Calmagite
Solid Phase Extraction
Atomic Absorption Spectrometry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu tezde, bakırın mikroörneklemeli enjeksiyon sistemli alevli atomik absorpsiyon spektrometrisi ile tayininden önce eser bakır iyonlarının seçimli önderiştirilmesi için anyonik şelat yapıcı reaktif olarak kalmajit ve adsorban olarak polianilinin uygulamasını esas alan yeni katı faz ekstraksiyon yöntemi amaçlandı. Şelat oluşumu ve ekstraksiyon üzerinde bazı etkin ekstraksiyon değişkenleri optimize edildi. Polianilin mini kolonunda pH 4'te bakır alıkondu ve sonra 3 mol L-1 2 mL nitrik asit ile elüe edildi. Optimum şartlarda, gözlenebilme sınırı, bağıl standart sapma ve önderiştirme faktörü sırasıyla 1,98 µg L-1, ?% 6,0 ve 50-200 bulundu. Yöntem sertifikalı referans su örneklerinin analizi ve standart ekleme deneyleri ile doğrulandı. Kantitatif geri kazanmalar % 93,4-103,5(n:4) aralığında elde edildi. Yöntem su örneklerindeki bakır tayinlerine başarıyla uygulandı.
In this thesis, a new solid phase extraction method based on the application of polyaniline as sorbent and calmagite as anionic chelating agent was proposed for selective preconcentration of trace copper ions, prior to its determination by microsample injection system-flame atomic absorption spectrometry. Some effective parameters on the extraction and chelate formation were optimized. The copper was retained on a polyaniline minicolumn at pH 4.0 and then eluted with 2.0 mL of 3.0 mol L-1 nitric acid. Under the optimum conditions, the limit of detection, the relative standard deviation and the preconcentration factor were 1.98 µg L-1, < 6.0% and 50-200, respectively. The method was validated through the analysis of certified reference water samples and standard addition experiments. The quantitative recoveries over the range of 93.4-103.5% (n:4) were obtained. The method was successfully applied to the determination of copper in water samples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1629
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esna Kaymakçı.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 6, 2024

Download(s)

54
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.