Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1662
Title: Mekanik alın birleştirilmiş kompozit plakaların üç nokta eğilme testleri ile mekanik davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of mechanical behaviour of mechanical butt jointed composite plates with three point bending test
Authors: Başbuğ, Furkan
Advisors: Gürkan Altan
Keywords: Üç Nokta Eğilme
Geometrik Birleştirme
Hasar Analizi
Three Point Bending
Geometric Joint
Failure Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, farklı geometrilerdeki I profilli birleştirme elemanının sıkı geçme yöntemiyle mekanik alın birleştirilmiş kompozitlerin yük taşıma kapasitesileri deneysel olarak elde edilmiştir. Hasasr oluşumlarına göre de en uygun parametredeki I profilli yapılan birleştirme elemanının tespiti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu deneyler sonucunda hasarın kilit bağlantı elemanında mi yoksa yarı numune üzerinde mi olduğu belirlenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçları desteklemek amacıyla Abaqus 6.11 sonlu elemanlar programı kullanılmıştır. Abaqus sonlu elemanlar programında üç nokta eğilme deneyi modellenerek kompozit numunelerin ve özellikle birleştirme elemanının üzerindeki gerilme dağılımlarına ve Hashin hasar kriteri ile ilk hasara uğradığı yük değerine ulaşılmıştır. Abaqus sonlu elemanlar programından elde edilen sonuçlar ile deney sonunda elde edilen veriler birbirlerini desteklediği belirlenmiştir.Sonuç olarak; birleştirilmiş kompozit numunelerin dolayısıyla kompozit yapıların tamamen hasara uğramadan ilk hasarın I profilli birleştirme elemanında meydana geleceğinden dolayı birleştirme elemanının tamiratı ile birleştirilmiş kompozit yapılarının daha uzun süre çalışabilirliğinin sağlanacağı sonucuna varılmıştır.
In this study, the load carrying capacity of the lock component with an I profile which is in different geometries and had it?s mechanical butt joined by the interference-fit method, was experimentally obtained. Also, according to the damage formations, the determination of the lock component with an I profile which is at the optimum parameter was carried. Additionally, with the outcomes of these experiments, it was determined, if the damage is on the lock component or on the half specimen. In the purpose of assisting the outcomes of these experiments, Abacus 6.11 finite-elements software was used. On the finite element sofware of Abaqus, the maximum stress value and the stress distribution of the composit system was attained by using the three-points bending test, and its load value of initial damage was attained by Hashin-damage-criteria.As a result, it was ensured that the initial damage would happen on the lock component without getting the combined composit samples completely damaged, - which means also the forms of the composits - and also the long-term operability of the system with the reparation of the lock component was determined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1662
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Furkan Başbuğ.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

238
checked on May 27, 2024

Download(s)

166
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.