Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1665
Title: Jeoteknik parametrelerin hâkim titreşim periyodu ve zemin büyütme katsayısına etkisi
Other Titles: Effects of geotechnical parameters on predominant ground vibration period and soil amplification
Authors: Hazer, Gamze
Advisors: Erdal Akyol
Keywords: Deprem
Mikrotremör
Zemin Hâkim Titreşim Periyodu
Zemin Büyütmesi
MASW
Earthquake
Microtremor
Predominant Ground Period
Soil Amplification
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde depremlerden kaynaklanan hasar ve kayıpların azaltılması için yapıların iyi bir mühendislik hizmeti alması gerekmektedir. Bu kapsamda zeminin fiziksel, mekanik ve sismik parametrelerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma ile MASW ve mikrotremör yöntemleri kullanılarak Denizli kent merkezinde yer alan belirli bir alandaki zeminlerin hâkim titreşim periyotları ve kesme dalgası hızları belirlenmiştir. Kesme dalgası hızı kullanılarak zemin büyütme değerleri hesaplanmıştır. Bölgede yapılan jeoteknik deneylerde elde edilen SPT N değerleri ile yukarıda elde edilen değerlerin inceleme alanında değişimleri ortaya konulduktan sonra aralarındaki ilişki ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, inceleme alanının güneyinde jeoteknik ve sismik değerler daha yüksektir. Kuzeye doğru zeminlerin daha zayıf hale geldiği ve buna bağlı olarak bazı problemli zeminlerin ortaya çıktığı söylenebilir. Çalışma ile belirlenen parametrelerin aralarındaki ilişkilerin ise literatürde yer alan birçok çalışma ile paralellik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler: Deprem, Mikrotremör, Zemin hâkim titreşim periyodu, Zemin büyütmesi, MASW
An engineering supervision for structures is required to mitigate earthquake hazards in Turkey, located on an active tectonic belt. In this context, identifying physical, mechanical and seismic parameters of the soils is a major issue. This study has introduced the distribution of predominant ground vibration periods and shear waves of an area in Denizli city center. Soil amplification values were calculated based on the shear wave velocities. Additionally, the variations of SPT N values over the study area have been clarified and relationships among them have been investigated. The obtained results suggest that the southern part of the study area has satisfying geotechnical and seismic characteristics. These values are getting lower towards northern part of the area where more problematic soils are located. The study has also confirmed that the correlations of the obtained parameters are parallel to the literature. Key Words: Earthquake, Microtremor, Predominant Ground Period, Soil Amplification, MASW
URI: https://hdl.handle.net/11499/1665
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gamze Hazer.pdf3.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

794
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.