Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1666
Title: Otoyol ve ekspres yollarda katılım denetimi
Other Titles: Ramp metering in highways and expressways
Authors: Yaslan, Gökçe
Advisors: Yetiş Şazi Murat
Keywords: Katılım Denetimi
Bulanık Mantık Yöntemi
Ramp Metering
Fuzzy Logic Method
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, şehir içi ulaşımında önemli rol oynayan ve otoyol ve ekspres yolların kapasitelerini daha verimli kullanabilmek için geliştirilmiş olan kapasite paylaşım yöntemlerinden otoyol ve ekspres yollarda katılım denetimi konu edilmiştir. Öncelikle otoyol ve ekspres yol kapasitesinin verimli kullanımının önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur. Katılım denetiminin üstünlükleri, sakıncaları,amacı, anayola etkisi ve yaratabileceği etkiler incelenmiştir. Katılım denetimi türleri üzerinde durulmuş ve şekillerle uygulamaları açıklanmıştır. Önceki çalışmalar incelenerek bulanık mantıkla katılım denetimi modeli geliştirilmiştir.Son olarak çift kollu bir kavşak modeli tasarlanmış ve karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Analizler sonucunda, Bulanık Mantık Denetim Modeli'nin geleneksel yaklaşımlara göre daha etkin olduğu belirlenmiş ve Bulanık Mantık Yöntemi ile katılım denetimi önerilmiştir
In this work, ramp metering in highways and expressways which acts important role in urban transportation and which is a kind of capacity-sharing method is investigated. Primarily, efficiently use of highway and expressway capacity?s is emphasized. The ascendancies, inconveniences, purposes and possible impacts of ramp metering are examined. In addition to this, ramp metering types are discoursed and these ramp metering type?s applications are explained with different figures. Namely, previous studies are examined, then ramp metering model is darified via fuzzy logic.Eventually, the junction model which has two leg is designed and comparative analysis applied. As a result, ramp metering which is rely on fuzzy logic method is suggested
URI: https://hdl.handle.net/11499/1666
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökçe Yaslan.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

58
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.