Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1686
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOsman Ozan Avinç-
dc.contributor.authorOdabaşoğlu, Hakkı Yasin-
dc.date.accessioned2017-04-11T13:21:00Z
dc.date.available2017-04-11T13:21:00Z
dc.date.issued2012-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11499/1686
dc.description.abstractBu çalışmanın ilk aşamasında salisil aldehit ve 3-etoksisalisil aldehit; anilin türevleriyle etkileştirilerek 21 tane Schiff bazı bileşiği sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin bileşimleri elementel analiz; spektroskopik özellikleri FT-IR, 1H-NMR, ve UV-Vis teknikleriyle; tek kristali hazırlanabilenlerin bileşiklerin yapıları ise X-ışını tek kristal kırınım tekniği ile aydınlatıldı. Schiff bazlarının 11 tanesinin uygun şartlarda Cu(CH3COO)2 ile etkileştirilmesiyle hazırlanan komplekslerin termik davranışları eş zamanlı TG, DTG ve DTA teknikleri ile incelendi. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sentezlenen Schiff bazları ve Schiff bazlarının Cu(II) komplekslerinin yün liflerini boyama özellikleri araştırıldı. Bu amaçla önce optimum şartlar belirlendi sonra her bir bileşik ile yün lifli kumaşlar uygun şartlarda boyandı. Boyanan kumaşlara yapılan testlerle Schiff bazları ve Schiff bazlarının Cu(II) komplekslerinin boyarmadde olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn the first stage of this study, 21 Schiff base compounds were synthesized through reaction of aniline derivatives with salicyl aldehide and 3-ethoxysalicyl aldehide. Elemental, FT-IR and H-NMR analyses and visible area spectra determination were carried out for all synthesized dyestuffs. The structures of compounds based on one crystal were determined via X-Ray One Crystal refraction technique. Dye complexes were prepared with the reaction of eleven Schiff bases with Cu(CH3COO)2 under appropriate conditions. Thermal behaviours of these complexes were examined through simultaneous TG, DTG and DTA techniques. In the second stage of this study, Schiff bases and Cu(II) complexes of Schiff bases were applied to 100% wool fiber fabrics. Dyeing procedure was carried out at boiling temperature. Color, dye exhaustion and fastness properties were evaluated comparatively.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSalisil Aldehittr_TR
dc.subjectSchiff Bazıtr_TR
dc.subjectMetal Komplekstr_TR
dc.subjectSpektroskopitr_TR
dc.subjectX-ışınlarıtr_TR
dc.subjectYüntr_TR
dc.subjectAsit Boyarmaddetr_TR
dc.subjectHaslıktr_TR
dc.subjectRenktr_TR
dc.subjectBoya Alımıtr_TR
dc.subjectSaliccyl Aldehidetr_TR
dc.subjectSchiff Basetr_TR
dc.subjectMetal Complextr_TR
dc.subjectSpectroscopytr_TR
dc.subjectX-Raytr_TR
dc.subjectWooltr_TR
dc.subjectAcid Dyetr_TR
dc.subjectFastnesstr_TR
dc.subjectColortr_TR
dc.subjectDye Exhaustiontr_TR
dc.titleBazı azometin boyarmaddeleri ve metal komplekslerinin yün kumaşlarını boyama özelliklerinin incelenmesi-
dc.titleInspecting dyeing properties of some azomethine dyes and their metal complexes on wool fibertr_TR
dc.title.alternativeInspecting dyeing properties of some azomethine dyes and their metal complexes on wool fibertr_TR
dc.title.alternativeen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.contributor.authorIDTR51868tr_TR
dc.identifier.yoktezid325791en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakkı Yasin Odabaşoğlu.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

96
checked on May 27, 2024

Download(s)

236
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.