Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1693
Title: Bazı eser metal iyonlarının 4-(2-piridilazo)-rezorsinol şelatları olarak amberlite XAD-7 kolonuyla önderiştirilmesi
Other Titles: Determination of some metals after preconcentration of their 4-(2-pyridylazo)-resorcinol complex on an amberlite XAD-7 column
Authors: Sert, Ramazan
Advisors: Latif Elçi
Keywords: 4-(2-piridilazo)-Rezorsinol
XAD-7 Reçineli Kolon
Zn(II)
Cu(II)
Ni(II)
Zenginleştirme
4-(2-Pyridylazo) Resorcinol
XAD-7 Resin Column
Zn(II)
Cu(II)
Ni(II)
Preconcentration
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli örneklerdeki bakır, nikel ve çinkonun Amberlite XAD-7 kolonunda 4-(2-piridilazo)-Rezorsinol ile katı faz ekstraksiyonunu ve onların alevli AAS’de tayinleri için basit, hızlı, duyarlı ve pahalı olmayan bir yöntem geliştirildi. Çalışmada, Amberlite XAD-7 reçinesinde 4-(2-piridilazo)-Rezorsinol şelatları şeklinde tutunan analitler, aseton ile elüe edildi. Zenginleştirmeyi etkileyen analitik parametreler optimize edildi. Bozucu etki gösteren matriks bileşenlerinin etkileri çalışıldı. Uygun katı faz ekstraksiyon şartları altında gözlenebilme sınırları Zn(II), Cu(II) ve Ni(II) için sırayla 2.71, 5.79, 1.27 ?gL?1 olarak bulundu. Yöntemin doğruluğu ve uygulanabilirliği, sertifikalı referans madde olan BCR-715 atıksu analizi ve su örneklerine standart ekleme yapılarak belirlendi. Bağıl hata %5’ten azdı. Stardart ekleme geri kazanımları analitler için %95-99 aralığındaydı.
In this study, solid phase chelate extraction of Zn(II), Cu(II) and Ni(II) with 4-(2-pyridylazo)resorcinol on an amberlite XAD-7 column from various samples and their flame atomic absorption spectrometric determinations for a simple, rapid, sensitive and inexpensive method has been developed. In this study, analytes which adsorbed as 4-(2-pyridylazo)resorcinol chelates on Amberlite XAD-7 resin were elueted with acetone. The interference of co-existent ions was studied. Under the optimal SPE conditions, the detection limits of Zn(II), Cu(II) and Ni(II) were 2.71, 5.79 and 1.27 ?gL?1, respectively. The applicability and the accuracy of the proposed method were estimated by the analysis of certified reference material BCR 715 wastewater-SRM and spiked water samples. The relative error was less than 5%. The spiked recoveries were in the range of 95-99 % for the analytes studied.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1693
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Sert.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

182
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.