Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1704
Title: Kaynaklı ve kaynaksız ostenitik paslanmaz çeliklerin korozif ortamlardaki çekme davranışları
Other Titles: Tensile behaviours of welded and unwelded austenitic stainless steels in corrosive environments
Authors: Özler Karakaş
Türkan, Murat
Keywords: Ostenitik Paslanmaz Çelik
TIG
Örtülü Elektrot Ark Kaynağı
Tuz Püskürtme Deneyi
Çekme Davranışı
Austenitic Stainless Steel
Shielded Metal Arc Welding
Salt Spray Test
Tensile Behaviour
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Paslanmaz çelikler yüksek korozyon dayanımına sahip oldukları için yaygın olarak kullanılırlar. Fakat ortamın sürekli agresif etkisi ile veya kimyasal ve fiziksel yapı hataları nedeni ile paslanmaz çelikler de korozyona uğrayabilir. Ostenitik paslanmaz çelikten imal edilen kaynaklı ve kaynaksız konstrüksiyonların korozif ortamlardaki çekme davranışlarının belirlenmesi, konstrüksiyonun daha güvenli kullanımı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle bu çalışmada, tuz püskürtmeye maruz bırakılan kaynaklı ve kaynaksız ostenitik paslanmaz çeliklerin çekme davranışları incelenmiştir. İlk aşamada ticari olarak temin edilen 4 mm kalınlığındaki AISI 304L ve AISI 316L ostenitik paslanmaz çelik malzemeler TIG ve örtülü elektrot ark kaynak yöntemleri ile birleştirilmiştir. Kaynak bölgesinin yapısını karakterize etmek için tuz püskürtme deneylerinden önce kaynaklı numunelerin mikro-makro içyapısı ve mikrosertlik değerleri incelenmiştir. Tuz püskürtme deneyi EN ISO 9227 standardına uygun olarak kaynaklı ve kaynaksız AISI 304L ve AISI 316L malzemelerden çekme numunelerinin, 24-96-240-480-720-1000 saatlik sürelerde tuz püskürtmeye maruz bırakılması ile gerçekleştirilmiştir. Tuz püskürtme deneyinden sonra çekme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Çekme deneylerinden sonra ise kırık yüzeyler SEM ile incelenmiştir.
Stainless steels have widely been used because they have high resistance to corrosion. However, stainless steels may also be corroded by continuous aggressive effect of environment or by defects in chemical and physical structure. Determining tensile behaviours of constructions produced with welded and unwelded austenitic stainless steels has of great importance in terms of reliable usage of the construction. Then, in this work, tensile behaviours of welded and unwelded austenitic stainless steels exposed to salt spray at various times has been studied. In the first step; commercially available AISI 304L and AISI 316L austenitic stainless steel materials 4 mm in thickness were welded using TIG welding method and using shielded metal arc welding method. To determine structure of weld zone, micro-macro structure and micro hardness values for welded samples have been investigated before salt spray tests. Salt spray test were carried-out according to EN ISO 9227 Norm by exposing welded and unwelded tensile samples from AISI 304L and AISI 316L materials to salt spray for 24-96-240-480-720-1000 hours. After the salt spray test, tensile tests have been performed. Then, fractured surfaces have been investigated by SEM.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1704
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Türkan.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

246
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.