Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1711
Title: I profilli alın birleştirilmiş kompozit plakaların mekanik davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of mechanical behaviours of i profile butt jointed composite plates
Authors: Muzaffer Topçu
Enginsoy, Halil Murat
Keywords: Kompozit Malzeme
Geometrik Birleştirme
Hasar Analizi
Composite Material
Geometric Joint
Failure Analysis
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çağımızın ileri teknolojisinin üst düzey nitelikli malzemeye olan ihtiyacı artan bir ivme ile devam etmektedir. Gelenekselleşmiş mühendislik malzemeleri artık bu sürecin isteklerine karşı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle temel olarak iki veya daha çok malzemenin beraber kullanımı ile oluşturulan ve oluşum sonucundaki malzemenin içerdiği bileşenlerinden farklı özelliklere sahip yeni türdeki malzemelerin yani kompozit malzemelerin kullanım alanları giderek artmaktadır. Kompozit malzeme kullanımının gerçekleştirildiği alanlarda da çeşitli zorunluluklar ortaya çıkmaktadır. Hem üretim aşamalarında hem de mühendislik tasarımlarında gerçekleştirilecek sistemler birden fazla parçadan oluşmaktadır. Bu nedenle tasarımı yapılan sistemin, amacı doğrultusunda iş yapar bir duruma getirilebilmesi için parçaların birleştirilmesi ve birbirleriyle çeşitli açılardan fonksiyonel olarak uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Bu uyum mekanik ve yapıştırma teknikleri ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, kompozit plakaların alın alına birleştirilmesinde kullanılan yapıştırma tekniği yerine kullanılabilecek, I profiline sahip bir bağlantı kilidi ile yapılan mekanik birleştirmeler önerilmiştir. I profilli bağlantı kilidini karakterize eden temel geometrik parametrelerinin değişimi ile oluşturulmuş farklı boyutlardaki kilitlerin yük taşıma yeteneği, kompozit yapı bileşenlerinin dayanımı ve ilk hasar oluşumunun üzerine etkileri nümerik olarak incelenmiş olup içlerinden enuygun dayanıma sahip olan birleştirmenin tespiti de gerçekleştirilmiştir.Kompozit yapının bütünüyle hasara maruz kalarak kullanılamaması durumu yerine I profilli bağlantı kilidi üzerinde meydana gelecek ilk hasarın belirlenmesi ve buna bağlı olarak kompozit yapının kullanım ömrünün arttırılması sağlanmıştır.
The need for advanced technology, high-level quality of our era material continues rapidly with increasing momentum. Inadequate in this process is now against the wishes of the traditional engineering materials. Therefore, basically with the use of the material is formed by two or more components contained in the material resulting from the formation of new types of materials with different characteristics, the areas of use of composite materials is increasing gradually. The composite material was carried out using a variety of fields emerging requirements. Engineering design and production stages will take place as well as systems composed of multiple tracks. For this reason, the system design, makes the purpose of a business to be broug ht as functional fragments that needs to be aligned with each other in several ways. This adaptation is provided by the mechanical and bonding techniques. In this study, the bonding technique used to combine the composite butt plates that can be used instead of the I profile with a lock with mechanical connections of a connection is proposed.I profiled the basic geometric parameters that characterize the connection to unlock the locks of different sizes generated by a change in load-carrying ability, strength of composite structural components are investigated numerically the effects of formation damage, and the first of them was the most appropriate strength and determination of the consolidation.Totally destroyed the building instead of being exposed to the I composite profile, the connection lock is unavailable, the situation will occur on the first determination of damage has been increased and consequently, the composite structure of its life.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1711
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halil Murat Enginsoy.pdf8.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

116
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.