Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1741
Title: Süperkritik metanol kullanarak yağlardan biyodizel elde edilmesi
Other Titles: Production of biodiesel from vegetable oils using supercritical methanol
Authors: Yılmaz, Selcen
Advisors: Mustafa Zafer Özel
Keywords: Biyodizel
Gaz Kromatografisi
Biodiesel
Gas Chromatography
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, bitkisel yağların süperkritik metanolle ester değişimi reaksiyonunda, reaksiyon şartlarını değiştirerek bitkisel yağ metil esterleri için en uygun reaksiyon koşullarının belirlenmesidir. Deneylerde bitkisel yağ olarak ayçiçek yağı ve kanola yağı kullanıldı. Reaksiyon sıcaklıkları ve yağ/alkol molar oranları değiştirilerek ayçiçek ve kanola yağının ester değişimi reaksiyonları yürütüldü. Elde edilen optimum reaksiyon koşulları, 350 0C sıcaklık ve 1:42 yağ/alkol molar oranıdır. Bu şartlarda elde edilen biyodizellerin metil ester içerikleri ve dönüşüm oranları gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC-MS) kullanılarak belirlendi.
The aim of this work is to determine the optimum reaction conditions to obtain vegetable oil methly esters by supercritical methanol transesterification reaction. Sunflower and rapeseed oils are used as a vegetable oil in the analysis. Transesterification of vegetable oils were conducted using different quantities of oil and alcohol and different reaction temperatures.The optimum reaction conditions are 350 0C and 1:42 of the molar ratio of oil to alcohol. Methly ester contents and production yields of biodiesel obtained from sunflower and rapeseed oil are determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
URI: https://hdl.handle.net/11499/1741
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selcen Yılmaz.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

310
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.