Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1747
Title: Denizli şehir florasındaki parazit mantarlar üzerinde taksonomik bir çalışma
Other Titles: A taxonomic study on parasitic fungi from flora of Denizli city
Authors: Öztürk, Senem
Advisors: Olcay Düşen
Keywords: Denizli
Flora
Parazit Mantar
Taksonomi
Parasite Fungi
Taxonomy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, 2010-2011 yıllarında Denizli il merkezindeki değişik lokalitelerden toplanan parazit fungus türleri çalışılmıştır. Çalışma alanından toplanan 321 adet tohumlu bitki örneğinin 37'sinin farklı parazit fungus türleri ile enfekte olduğu görülmüş ve bu 37 tohumlu bitki türü üzerinde 41 adet parazit fungus taksonu saptanmıştır. Teşhis edilen tüm parazit fungusların 5'i Oomycetes, 19'u Ascomycetes, 8'i Bazidiomycetes ve 9'u Deuteromycetes sınıfına aittir. Buna ek olarak, 10 türün Erysiphales ordosuna, 7 türün Uredinales ordosuna, 6 türün Capnodiales ordosuna, 6 türün Moniales ordosuna, 5 türün Peronosporales ordosuna, 3 türün Melanconiales ordosuna, 1 türün Eurotiales ordosuna, 1 türün Taphrinales ordosuna, 1 türün Xylariales ordosuna ve 1 türün Ustilaginales ordosuna dahil olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda teşhis edilen parazit fungus taksonları arasında 1 cins, 8 tür ve 1 varyetenin yeni kayıt niteliğinde, 2 tohumlu bitki türünün de Türkiye için yeni konukçu olduğu bulunmuştur.
In this research, parasite fungi species were collected between 2010-2011 from different localities of Denizli city centre were investigated. 321 vascular plant species were collected from study area and 37 species were found to be infected by different parasite fungi. 41 fungi parasite taxa were determined on 37 vascular plant species. From all identified parasite fungi 5 of them belong to Oomycetes, 19 to Ascomycetes, 8 to Basidiomycetes and 9 to Deuteromycetes. In addition, 10 species was determined to belong Erysiphales, 7 to Uredinales, 6 to Capnodiales, 6 to Moniales, 5 to Peronosporales, 3 to Melanconiales, 1 to Eurotiales, 1 to Taphrinales, 1 to Xylariales and 1 to Ustilaginales. Results of this study, one genus, eight species, one variety are new records and two fungi species were identified in new host plants for Turkey.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1747
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Senem Öztürk.pdf11.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

8
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.