Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1754
Title: Manyetik rezonans görüntüleme teknikleri
Other Titles: Magnetic resonance imaging techniques
Authors: Eriş, Serkan
Advisors: Hasan Erdoğan
Keywords: Gevşeme Tedavisi
Manyetik Rezonans
Manyetik Rezonans Spektroskopi
Radyofrekans
Spin Durulma Zamanı
Spin Yankı
Spin-Spin Etkileşmesi
Spin-Örgü Durulma
Relaxation Therapy
Magnetic Resonance
Magnetic Resonance Spectroscopy
Radiofrequency
Spin Relaxation Time
Spin Echo
Spin-Spin Interaction
Spin-Lattice Relaxation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi, manyetik alanda vücuda radyo dalgası gönderilerek manyetik alanın etkisindeki dokularda manyetik etkiyi değiştirme ve bu değişimden sonra tekrar manyetik alanın etkisine geçerken dokulardan gelen sinyalleri alarak görüntü oluşturma temeline dayanır. İşlemde bir anlamda dokular radyo dalgası (radyo frekans) gönderir hale getirilmekte ve vücuttan gelen sinyaller alınarak görüntü bu şekilde oluşturulmaktadır. Manyetik rezonans olayı, fizik olarak 1940' lı yıllarda bilinmekle birlikte yöntemin görüntüleme amacıyla kullanılması bundan yaklaşık 30 yıl sonra başarılabilmiştir. Yöntemde görüntüleme için vücudun güçlü bir manyetik alana sokulması gerekmektedir. Günümüzde bu amaçla 0,5?1,5 Tesla manyetik alan oluşturan magnetler (mıknatıs) kullanılmaktadır. Rutin sistemlerde bu manyetik alan gücü kullanılırken, son zamanlarda daha yüksek gücü olan magnetlerin de üretimi söz konusudur. MRG Yönteminin temel prensibi; vücutta bulunan manyetik özelliğe sahip atomlardan yararlanmaktır. MRI (Magnetic Resonance Imaging) tekniği günümüzde artık teknik bir konu olmaktan öteye geçip, hızla klinik uygulama boyutuna geçmektedir. MRI tekniğinde kaydedilen bunca ilerleme ve gelişmelere rağmen açığa çıkarılmayı bekleyen daha birçok konu ve cevaplanması gereken birçok soru vardır. Bu konulardan bir kısmı bu teze konu olmuş ve araştırılmıştır.
MRI Techniques is based on changing magnetic effect in tissues are effected by magnetic area by sending radio wave to body in magnetic area and formation of image by taking signal coming from tissues when passing effect of magnetic area again after this changing. In process and in one sense tissues are rendered to send radio wave and image is formed by taking signals coming from body. Magnetic resonance fact was known in 1940? s by physical science but utilization of method to image was succeeded after 30 years. In method, it is necessary that body take into a powerful magnetic area for imaging. Nowadays, with this aim magnets which create 0,5?1,5 Tesla magnetic area are used. In rutin systems, lately it is possible that production of magnets have more power while this magnetic area is using force. The basic principle of MRI Techniques is to benefit from atoms which have magnetic feature in body. The technique magnetic resonance imaging is rapidly moving from one of the technical interest to wide clinical application. However, there are a number of questions regarding the method that need resolution. Some of these are investigated in this thesis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1754
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Eriş.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

724
checked on May 27, 2024

Download(s)

3,208
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.