Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/1756
Title: Informel çıkarsamalı akıl yürütmede öğrencilerin örneklem hakkındaki akıl yürütme ve düşünme süreçleri
Other Titles: Students' thinking processes and reasoning about sample during informal inferential reasoning
Authors: Özbay, Seda
Advisors: Sibel Kazak
Keywords: İnformel Çıkarsama
İnformel Akıl Yürütme
Örneklem
Örnekleme
Tinkerplots
İnformel Çıkarsamalı Akıl Yürütme
İnformel İstatistiksel Çıkarsama
İnformal İnference
İnformal Reasoning
Sample
Sampling
İnformal İnferential Reasoning
İnformal Statistical İnference
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çalışmanın amacı informel çıkarsamalı akıl yürütme sürecinde öğrencilerin gelişimlerini gözlemlemektir. Bu çalışmada 6. sınıfa devam eden dört öğrencinin örneklem ve örnekleme üzerine informel akıl yürütme süreçlerindeki düşünmelerine odaklanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan araştırma deseni tasarım çalışmasıdır. Öğrencilerle önce altı açık uçlu sorudan oluşan bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme ile öğrencilerin uygulama öncesi informal bilgileri tespit edilmiştir. Görüşmeler dört öğrenci ile bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra öğrencilerle bilgisayar destekli bir çalışma ortamında örneklem ve örnekleme üzerine üç etkinlikten oluşan bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar ikişerli gruplar halinde gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ve uygulamalar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Bu araştırmada etkinlikler TinkerPlots (Konold ve Miller, 2004) istatistik yazılımı kullanımıyla desteklenmiştir. Öğrencilerin gelişim süreci üç aşamada gözlemlenmiştir: 1- Verilerin ötesinde genelleme yapma, 2- bu genellemeyi destekleyen kanıt niteliğinde veri kullanma ve 3- genelleme ile ilgili bazı belirsizlikleri olasılıksal bir dille ifade etme (Makar ve Rubin, 2009). Bu gelişim süreçleri boyunca öğrencilerde akran işbirliği, öğretmen desteği ve TinkerPlots unsurlarının etkileri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin çıkarsama yaparken örneklem temsil edebilirliği ve örneklem değişkenliği kavramları hakkında temsil kısayolu gibi kavram yanılgıları olduğu belirlenmiştir. Bu kavram yanılgılarının etkinlik sürecince TinkerPlots ve öğretmen desteği ile her öğrencide farklı düzeylerde giderilebildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin örneklem büyüklüğü kavramına bakış açıları gözlemlenmiş ve destekleyici unsur olmadan öğrencilerde örneklem büyüklüğünü görmezden gelme kavram yanılgısı oluştuğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin örneklem ve örnekleme üzerine informal çıkarsama yapmalarında TinkerPlots, akran işbirliği ve öğretmen desteği gibi destekleyici unsurların olumlu etkileri görülmüştür.
The aim of the study is to examine the development of students? informal inferential reasoning and thinking processes. This study focuses on four sixth grade students? understanding about sample and sampling during informal inferential reasoning. A small group design study was conducted in this research. Initally each student was interviewed on six open-ended questions to assess their existing knowledge before the study. Then an implementation of three tasks about sample and sampling were carried out in a computer-based inquiry environment with two different groups each of which had a pair of students working together. Both interviews and teaching episodes were videotaped. Implementation of the tasks was supported by the exploratory data analysis software, TinkerPlots (Konold & Miller, 2004). Students? development was observed with three key principles of informal inference: 1) a statement of generalizations ?beyond the data?, 2) use of data as evidence to support this evidence and 3) probabilistic language that express some uncertainty about the generalization (Makar & Rubin, 2009). During this process peer collaboration, teacher prompts and TinkerPlots have been effective. When making inferences, students had some misconceptions, such as representativeness heuristic, about sample representativeness and sample variability. TinkerPlots and teacher prompts seemed to help students overcome their misconceptions. In examining students? understanding of sample size it was found that students did not consider sample size in their inferences without any support. This study suggest that during informal inference about sample and sampling TinkerPlots, peer collaboration and teacher prompts support students? thinking and reasoning.
URI: https://hdl.handle.net/11499/1756
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seda Özbay.pdf2.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

186
checked on May 27, 2024

Download(s)

360
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.